Allergiframkallande kemiska produkter

Allergiframkallande kemiska produkter

Arbetsmiljö | Hälso- och värdegrundsarbete | Miljö- och hållbarhetsarbete | 55 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Den här utbildningen ger dig som leder eller utför arbete med allergiframkallande kemiska produkter kunskaper om rådande lagstiftning, regelverk och säkerhetsinformation. Utbildningen går igenom olika typer av härdplaster, dess egenskaper och risker, vilka skyddsåtgärder som är nödvändiga för att arbetet ska vara säkert att utföra och förklarar hur klassificering och märkning av kemiska produkter går till.

Utbildningen uppfyller kraven på teoretisk utbildning i enlighet med AFS 2014:43, Kemiska arbetsmiljörisker, § 37A-G.

Innehåll

  • Arbetsmiljölagen och närliggande föreskrifter
  • AFS 2014:43 Kemiska arbetsmiljörisker
  • Riskbedömning av kemiska produkter
  • Toxikologi och hälsorisker
  • Härdplaster och allergiframkallande produkter
  • Klassificering och märkning
  • Skyddsåtgärder

Delmoment

0. Introduktion till kursen Allergiframkallande kemiska produkter

Utbildarna Roger Flodin och Håkan Lundgren presenterar kursens innehåll och upplägg. De går även igenom vilka härdplaster som kommer att beröras i kursen.

Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 55 minuter)

1. Lagstiftning

I delmomentet går Roger igenom Arbetsmiljölagen och förklarar arbetsgivarens respektive arbetstagarens ansvar. Vidare berörs närliggande lagstiftning och aktuella föreskrifter.

Utbildare: Roger Flodin
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 55 minuter)

2. Riskbedömning

I delmomentet förklarar Håkan hur en riskbedömning går till.

Utbildare: Håkan Lundgren
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 55 minuter)

3. Skyldigheter vid exponeringProva!

I delmomentet förklarar Roger vad som gäller avseende information, utbildning och läkarundersökning.

Utbildare: Roger Flodin
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 55 minuter)

4. Kemiska hälsorisker

I delmomentet går Håkan igenom toxikologi och förklarar begreppen exponering, upptagsvägar, dos samt akuta och kroniska effekter.

Utbildare: Håkan Lundgren
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 55 minuter)

5. Härdplaster

I delmomentet går Roger igenom olika sorters härdplaster, hur de används och vilka hälsorisker de medför.

Utbildare: Roger Flodin
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 55 minuter)

6. Klassificering och märkning

I delmomentet förklarar Håkan hur kemiska produkter klassificeras och jämför den gamla och nya märkningen av dessa.

Utbildare: Håkan Lundgren
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 55 minuter)

7. Skyddsåtgärder

I det avslutande delmomentet går Roger och Håkan igenom skyddsåtgärder och visar hur du använder personlig skyddsutrustning och hur du sköter avfallshanteringen.

Utbildare: Roger Flodin
Längd: 13 minuter (Utbildningens totala längd: 55 minuter)

Extramaterial

För att komma åt extramaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Allergiframkallande kemiska produkter och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Allergiframkallande kemiska produkter måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Allergiframkallande kemiska produkter 286 1 1700.0 Lägg i varukorg

Kontakt