Arbetsmiljö (2015:4) - Introduktionskurs - Utbildning online

Arbetsmiljö (2015:4) - Introduktionskurs - Utbildning online

Vård och omsorg | 31 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Förbättra din kunskap om arbetsmiljö och följ lagen (2015:4) med vår praktiska introduktionskurs online. Börja lära dig idag!

Arbetsmiljö (2015:4) berör det senaste regelverket kring arbetsgivaransvar, psykosocial arbetsmiljö och förebyggande av stress och arbetsskador.

Utbildningen ger dig metoder för att arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågorna på din arbetsplats. Då den senaste lagstiftningen förändrar villkor och krav för arbetsgivare är utbildningen även relevant för dig i ledande ställning, i styrelse eller som ägare till företag.

Utbildningen är framtagen för att ge en introduktion till modernt arbetsmiljöarbete. Vi rekommenderar användare efter denna utbildning att gå en fördjupningsutbildning inriktad mot den typ av arbetsmiljöarbete som ni ska arbeta med, exempelvis ergonomi, stresshantering eller alkoholproblematik.

Relevanta nyckelord: Arbetsmiljölagstiftning, hälsa och säkerhet, ergonomi, riskbedömning, skyddsutrustning, samverkan, kontroll och uppföljning, anmälan av arbetsolyckor

Publicerad: 2018-11-01

Innehåll

  • Arbetsmiljöns betydelse för individ, företag och samhälle
  • Lagar och bestämmelser om arbetsmiljö och säkerhet
  • Metoder för att påverka sin egen och andras arbetsmiljö, hindra psykisk och fysisk ohälsa och medverka till goda arbetsförhållanden
  • Att arbeta med arbetsmiljöfrågor i praktiken
  • Arbetsmiljö (2015:4)

Delmoment

1. Introduktion till kursen

Utbildare Daniel Brodecki presenterar kursens innehåll och upplägg.

Utbildare: Daniel Brodecki
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 31 minuter)

2. Varför arbetsmiljölagen?

I delmomentet förklarar Daniel syftet med arbetsmiljölagen.

Utbildare: Daniel Brodecki
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 31 minuter)

3. Systematiskt arbetsmiljöarbeteProva!

I delmomentet går Daniel igenom det första avsnittet om arbetsmiljöarbetet.

Utbildare: Daniel Brodecki
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 31 minuter)

4. Kunskap

I delmomentet berör Daniel vikten av att ledare har kunskap och befogenhet för att hantera ohälsa på arbetsplatsen.

Utbildare: Daniel Brodecki
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 31 minuter)

5. Mål och delaktighet

I delmomentet går Daniel in på vikten av att sätta mål och att skapa delaktighet.

Utbildare: Daniel Brodecki
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 31 minuter)

6. Arbetsbelastning

I delmomentet tar Daniel upp faktorer som påverkar arbetsbelastningen.

Utbildare: Daniel Brodecki
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 31 minuter)

7. Arbetstid

I delmomentet tar Daniel upp positiva och negativa aspekter avseende arbetstid.

Utbildare: Daniel Brodecki
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 31 minuter)

8. Kränkande särbehandling

I delmomentet tar Daniel upp hur du hanterar kränkande särbehandling på arbetsplatsen.

Utbildare: Daniel Brodecki
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 31 minuter)

9. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar Daniel kursen.

Utbildare: Daniel Brodecki
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 31 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Arbetsmiljö (2015:4) - Introduktionskurs och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Arbetsmiljö (2015:4) - Introduktionskurs måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Arbetsmiljö (2015:4) - Introduktionskurs 308 1 1395 Lägg i varukorg

Kontakt