Att öka försäljningen på din hemsida

Att öka försäljningen på din hemsida

Sälj och marknad | 2 timmar och 43 minuter

Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Beskrivning

När utbildningen Att öka försäljningen på din hemsida togs fram var målet att skapa Sveriges bästa utbildning i konvertering. Några av Sveriges främsta specialister ägnade lång tid och plockade fram all sin erfarenhet för att skapa en utbildning som lär av de främsta, hur man får besökare att göra det som önskas på en hemsida.

Utbildningen passar både dig som arbetat länge med att göra en hemsida mer säljfrämjande och dig som är nybörjare i ämnet.

Innehållet bör ses som obligatoriskt för den som arbetar med hemsidor på en större portal och som en investering i framtiden för dig som är chef eller arbetar med försäljning på ett företag där er hemsida är ett medvetet verktyg.

Innehåll

 • Conversation Rate Optimisation
 • Att förstå dina användare
 • Att förstå mänskligt beteende och drivkrafter
 • Användarvänlighet och attraktiva hemsidor
 • Copywriting
 • Att välja bilder
 • Att använda Call To Action
 • Att samla in och använda data
 • Effektivisera landningssidor och formulär
 • Undvik vanliga misstag
 • Responsiv webbdesign
 • A/B-tester
 • Verktyg och tips
 • Bilda ett CRO-team

Delmoment

0. Introduktion till kursen Att öka försäljningen på din hemsida

Utbildare Ricardo Banegas presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 43 minuter)

1. Vad är Conversion Rate Optimisation?

I delmomentet förklarar Ricardo vad CRO är och hur du kan arbeta med det.

Utbildare: Ricardo Banegas
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 43 minuter)

2. Strategi 1 - Förstå dina användare

I delmomentet går Ricardo igenom hur användare fungerar och vad de vill få ut av en hemsida.

Utbildare: Ricardo Banegas
Längd: 12 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 43 minuter)

3. Strategi 2 - Förstå mänskligt beteende

I delmomentet illustrerar Ricardo genom flera exempel vilka drivkrafter som för besökare till en hemsida.

Utbildare: Ricardo Banegas
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 43 minuter)

4. Strategi 3 - Håll det enkelt

Ricardo går igenom hur en hemsida kan förenklas och bli mer användarvänlig.

Utbildare: Ricardo Banegas
Längd: 12 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 43 minuter)

5. Strategi 4 - Tydliggör ditt budskap - Copy!

I delmomentet berörs copywriting på webben.

Utbildare: Ricardo Banegas
Längd: 14 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 43 minuter)

6. Strategi 5 - Använd starka avslut - Call to actionProva!

I delmomentet förklarar Ricardo hur du använder call to action effektivt.

Utbildare: Ricardo Banegas
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 43 minuter)

7. Strategi 6 - Välj rätt bilder

I delmomentet går Ricardo igenom exempel på vad bilder kan bidra med.

Utbildare: Ricardo Banegas
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 43 minuter)

8. Strategi 7 - Samla rätt data

I delmomentet förklarar Ricardo hur du går tillväga för att samla in och använda data.

Utbildare: Ricardo Banegas
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 43 minuter)

9. Strategi 8 - Datadrivet beslutsfattande

I delmomentet förklarar Ricardo hur du med hjälp av insamlad data kan genomföra förändringar som gör din hemsida mer attraktiv för besökare.

Utbildare: Ricardo Banegas
Längd: 14 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 43 minuter)

10. Strategi 9 - Skapa högpresterande landsidor och formulär

Ricardo delar med sig av konkreta råd för att effektivisera för användarna.

Utbildare: Ricardo Banegas
Längd: 13 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 43 minuter)

11. Strategi 10 - Undvik vanliga misstag

I delmomentet delar Ricardo med sig av råd kring hur du undviker vanliga misstag och förklarar begreppet responsiv webbdesign.

Utbildare: Ricardo Banegas
Längd: 13 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 43 minuter)

12. Strategi 11 - Kom igång med A/B-tester

I delmomentet förklarar Ricardo A/B-tester och hur du arbetar med det.

Utbildare: Ricardo Banegas
Längd: 12 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 43 minuter)

13. Strategi 12 - Använd rätt verktyg

Ricardo delar med sig av tips kring användbara program och verktyg som underlättar för dig.

Utbildare: Ricardo Banegas
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 43 minuter)

14. Strategi 13 - Långsiktigt arbete genom att skapa ett CRO-team

I delmomentet förklarar Ricardo vilka roller som behövs i ett CRO-team och delar med sig av tips för att komma igång.

Utbildare: Ricardo Banegas
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 43 minuter)

15. Trender och framtiden

I delmomentet blickar Ricardo framåt och delar med sig av tips.

Utbildare: Ricardo Banegas
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 43 minuter)

16. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar Ricardo kursen.

Utbildare: Ricardo Banegas
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 43 minuter)

Kursmaterial

Det finns inget kursmaterial till denna utbildning.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Att öka försäljningen på din hemsida och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Att öka försäljningen på din hemsida måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Att öka försäljningen på din hemsida 268 1 2700.0 Lägg i varukorg

Kontakt