Budget

Budget

Ekonomi | 56 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

I den här utbildningen behandlas grundläggande ekonomiska begrepp, olika typer av budgetar, rapporter samt företagets mål och prissättning.

Innehåll

  • Grundläggande begrepp
  • Rapporter
  • Resultatbudget
  • Likviditetsbudget
  • Företagets mål och prissättning
  • Pålägg och marginal
  • Behövs budget?
  • Olika typer av kostnader
  • Exempel på olika budgetar
  • Almi

Delmoment

0. Introduktion till kursen Budget

Utbildare Benny Wedberg presenterar kursens innehåll och upplägg. Under kursmaterial finner du utbildarens PDF.

Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 56 minuter)

1. Grundläggande begreppProva!

I delmomentet går Benny igenom grundläggande begrepp.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 56 minuter)

2. Rapporter

I delmomentet berör Benny rapporter.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 56 minuter)

3. Resultatbudget

I delmomentet går Benny igenom resultatbudget.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 56 minuter)

4. Likviditetsbudget

I delmomentet går Benny igenom likviditetsbudget.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 56 minuter)

5. Företagets mål och prissättning

I delmomentet tar Benny upp företagets mål och prissättning.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 56 minuter)

6. Prissättning

I delmomentet fortsätter Benny att gå igenom prissättning.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 56 minuter)

7. Pålägg och marginal

I delmomentet tar Benny upp pålägg och marginal.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 56 minuter)

8. Behövs budget?

I delmomentet förklarar Benny varför budget behövs.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 56 minuter)

9. Olika typer av kostnader

I delmomentet tar Benny upp olika typer av kostnader.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 56 minuter)

10. Exempel på olika budgetar

I delmomentet tar Benny upp exempel på olika budgetar.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 56 minuter)

11. Almi

I delmomentet berör Benny Almi.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 56 minuter)

12. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 56 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Budget och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Budget måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Budget 895 1 1295.0 Lägg i varukorg

Kontakt