Effektiv inlärning - Hjärnan, studieteknik och motivation - Utbildning online

Effektiv inlärning - Hjärnan, studieteknik och motivation - Utbildning online

Skola och pedagogik | 2 timmar och 24 minuter

Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Lär dig de bästa teknikerna för effektiv inlärning, inklusive hjärnans funktion, studietekniker och motivation. Förbättra dina studieresultat idag med vår utbildning online.

Den här utbildningen ger dig övergripande förståelse för hur hjärnan bearbetar information och ger råd i hur du lägger upp undervisning som stimulerar inlärning. Innehållet sträcker sig från en förenklad beskrivning av hjärnan till konkreta studietekniska metoder för att lära genom att läsa, skriva och anteckna.

Utbildningen tar även upp självbildens betydelse och ger tips på vad som driver motivation. Utbildningsmaterialet är vetenskapligt och erfarenhetsbaserat från vardagen med undervisning.

Relevanta nyckelord: Inlärningsteknik, minnesteknik, studieteknik, inlärningsmetoder, hjärnträning, motivationsfaktorer, effektiva inlärningsstrategier, studievanor

Publicerad: 2014-05-27

Innehåll

  • Skillnaden mellan att ta in information och att själv uttrycka sig
  • Hur man läser för att minnas
  • Hur man antecknar effektivt
  • Hur man enkelt skriver med struktur
  • Varför det är lika oväntat som livsviktigt att läsa bra
  • Hur man sätter upp motiverande mål
  • Vad som egentligen driver motivation - inte vad de flesta tror...
  • Varför vi inte gör vårt bästa - ja faktiskt!
  • Hur vi får ut mer av tiden genom enkel planering
  • Hur stress påverkar förmågan att tänka och vad man gör åt det

Delmoment

0. Introduktion till kursen Nycklar till effektiv inlärning - hjärnan, studieteknik och motivation

Utbildare Anna Tebelius Bodin presenterar kursens innehåll, upplägg och bakgrund.

Längd: 13 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 24 minuter)

1. Tänka och ta inProva!

I det här delmomentet beskriver Anna hur hjärnan gör skillnad på att ta in information genom att höra, se och läsa och att själv uttrycka sig genom att tala, skriva och agera.

Utbildare: Anna Tebelius Bodin
Längd: 12 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 24 minuter)

2. Lässtrategi

I delmomentet beskrivs en enkel metod för att läsa så att man följer med i innehållet och slipper läsa om för att man tänkt på något annat.

Utbildare: Anna Tebelius Bodin
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 24 minuter)

3. Anteckna

Delmomentet behandlar hur man skriver kortfattade anteckningar som påminner om innehållet och inte avlastar hjärnan från att tänka.

Utbildare: Anna Tebelius Bodin
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 24 minuter)

4. Skriva

I det här delmomentet ges exempel på en textmall som möjliggör en skrivprocess där man börjar med struktur och fyller på med innehåll - istället för tvärtom.

Utbildare: Anna Tebelius Bodin
Längd: 16 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 24 minuter)

5. Läsförmåga

I delmomentet förklarar Anna hur komplext det är för hjärnan att läsa och att man inte är skapt att ha förmågan, samtidigt som man idag förväntar sig att alla ska behärska läskonsten.

Utbildare: Anna Tebelius Bodin
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 24 minuter)

6. Mål

I delmomentet beskrivs en metod för att sätta upp mål som skiljer sig från de flesta, eftersom metoden ställs upp baklänges för att bygga motivation.

Utbildare: Anna Tebelius Bodin
Längd: 15 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 24 minuter)

7. Motivation

I det här delmomentet beskriver Anna vilka tre faktorer som egentligen gör människor motiverade och hur de översätts till undervisningsvärlden.

Utbildare: Anna Tebelius Bodin
Längd: 12 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 24 minuter)

8. Självbild

I det här delmomentet går Anna in på de egentliga orsakerna till att man skjuter upp uppgifter eller på annat sätt undviker att göra sitt bästa samt hur det är kopplat till självbilden.

Utbildare: Anna Tebelius Bodin
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 24 minuter)

9. Tid

Det här delmomentet visar betydelsen av att synliggöra tiden och att göra skillnad på när saker ska vara klara och tiden det tar att faktiskt göra dem.

Utbildare: Anna Tebelius Bodin
Längd: 14 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 24 minuter)

10. Stress

I det här delmomentet förklarar Anna vad som händer i hjärnan under stress och vad den moderna människan kan göra för att bemästra den urålderliga reaktionen i kroppen.

Utbildare: Anna Tebelius Bodin
Längd: 15 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 24 minuter)

11. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar Anna kursen.

Utbildare: Anna Tebelius Bodin
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 24 minuter)

Kursmaterial

Det finns inget kursmaterial till denna utbildning.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Effektiv inlärning - Hjärnan, studieteknik och motivation och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Effektiv inlärning - Hjärnan, studieteknik och motivation måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Effektiv inlärning - Hjärnan, studieteknik och motivation 195 1 1830 Lägg i varukorg

Kontakt