Immaterialrätt - Grundkurs

Immaterialrätt - Grundkurs

Juridik | 2 timmar och 10 minuter

Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Utbildningen Immaterialrätt - Grundkurs lär ut upphovsrätt, varumärkesrätt och personuppgiftslagen så att du kan tillämpa kunskapen i praktiken.

Efter avslutad utbildning ska du kunna bedöma grundläggande risker kring upphovsrätt och varumärken. Du kommer även ha en bättre förståelse för hur avtal bör utformas och hur rättigheter kan skyddas.

Innehåll

  • Grundutbildning i upphovsrätt
  • Upphovsrätt på internet och digitalt
  • Varumärkesrätt
  • Vem blir ansvarig när och vilka påföljder kan komma att gälla?
  • Personuppgiftslagen PUL
  • Avtal kring upphovsrätt eller immaterialrätt

Delmoment

0. Introduktion till kursen Immaterialrätt - GrundkursProva!

Advokat Daniel Tornberg presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 10 minuter)

1. Upphovsrättens grunder

Daniel lär dig grunderna inom upphovsrätt.

Utbildare: Daniel Tornberg
Längd: 19 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 10 minuter)

2. Upphovsrätt - en fördjupning

Daniel fördjupar och utvecklar upphovsrätten ytterligare.

Utbildare: Daniel Tornberg
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 10 minuter)

3. Varumärkesrättens grunder

Advokat Marcus Ateva utbildar inom det varumärkesrättsliga området.

Utbildare: Marcus Ateva
Längd: 34 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 10 minuter)

4. Varumärkesrätt - en fördjupning

Marcus fördjupar varumärkesrätten ytterligare.

Utbildare: Marcus Ateva
Längd: 25 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 10 minuter)

5. Personuppgiftslagen PUL

Marcus utbildar om innebörden av PUL, personuppgiftslagen.

Utbildare: Marcus Ateva
Längd: 23 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 10 minuter)

6. Upphovsrättsliga avtal

Daniel förklarar hur upphovsrättsliga avtal bör utformas och ser till att du undviker fallgropar.

Utbildare: Daniel Tornberg
Längd: 17 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 10 minuter)

Extramaterial

För att komma åt extramaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Immaterialrätt - Grundkurs och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Immaterialrätt - Grundkurs måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Immaterialrätt - Grundkurs 154 1 2450.0 Lägg i varukorg

Kontakt