Läkemedelshantering - Grundkurs - Utbildning online

Läkemedelshantering - Grundkurs - Utbildning online

Vård och omsorg | 27 minuter

Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Beskrivning

Få en grundläggande förståelse för läkemedelshantering med vår online utbildning.

Utbildningen Läkemedelshantering - Grundkurs tar sin utgångspunkt i dokumentet Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering inom hälso- och sjukvården. Oavsett om du är ansvarig för hantering av läkemedel eller ej är det av stor vikt för dina patienter, brukare eller anhöriga att du är insatt i läkemedel och dess effekter, hur läkemedel bör förvaras och intas, vilka befogenheter som du och andra har och var du vänder dig om olyckan är framme. Genom utbildningen får du lära dig hur du kan förebygga olyckor och undvika utebliven eller felaktig medicinering samt vad du ytterligare bör vara medveten om för att stärka patienters, brukares och anhörigas säkerhet.

Relevanta nyckelord:Läkemedelssubstanser, Dosering, Administrering, Biverkningar, Förvaring, Läkemedelsgenomgång, Läkemedelslistor, Lagar och regler

Publicerad: 2016-12-01

Innehåll

  • Socialstyrelsens definitioner av läkemedel och läkemedelshantering
  • Effekter av läkemedel
  • Förvaring av läkemedel
  • Förebyggande arbete och säkerhetstänk
  • Befogenheter och ansvar

Delmoment

0. Introduktion till kursen Läkemedelshantering - GrundkursProva!

Utbildare Jessica Ekman presenterar kursens innehåll, upplägg och bakgrund.

Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 27 minuter)

1. Bakgrund

I delmomentet delar Jessica med sig av bakgrunden till dokumentet Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering inom hälso- och sjukvården.

Utbildare: Jessica Ekman
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 27 minuter)

2. Definition av läkemedel och läkemedelshantering del 1

I delmomentet delar Jessica med sig av Socialstyrelsens definitioner av läkemedel och läkemedelshantering.

Utbildare: Jessica Ekman
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 27 minuter)

3. Definition av läkemedel och läkemedelshantering del 2

I delmomentet förklarar Jessica djupare vad som gäller avseende läkemedelshantering, ansvar och delegering.

Utbildare: Jessica Ekman
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 27 minuter)

4. Att delegera uppgifter

I delmomentet delar Jessica med sig av tips på vad du kan göra för att öka säkerheten för brukare/patienter och förebygga felaktig läkemedelshantering.

Utbildare: Jessica Ekman
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 27 minuter)

5. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar Jessica kursen.

Utbildare: Jessica Ekman
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 27 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Läkemedelshantering - Grundkurs och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Läkemedelshantering - Grundkurs måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Läkemedelshantering - Grundkurs 481 1 1395 Lägg i varukorg

Kontakt