Moralisk stress - Grundkurs för chefer

Moralisk stress - Grundkurs för chefer

Vård och omsorg | 1 timme och 31 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Vänligen observera att utbildningen utgår ur sortimentet 2022-09-30. Fullfölj påbörjad utbildning samt spara och skriv ut utbildningsdiplom och utbildningsspecifikation innan dess.

Moralisk stress - Grundkurs för chefer vänder sig till alla chefer inom landsting, kommuner och privata företag som behöver lära sig att förstå, acceptera och hantera både sin egen och sina medarbetares moraliska stress. Tio strategier presenteras och ger chefen en kognitiv karta över de olika förhållningssätt som kan väljas vid moralisk stress. I utbildningen finns även råd och metoder för att skapa en bättre etisk arbetsmiljö och lindra moralisk stress.

Publicerad: 2018-02-27

Innehåll

  • Centrala begrepp i etiken
  • Att förstå fenomenet moralisk stress
  • Kognitiv karta över tio strategier för att hantera moralisk stress
  • Värdera etiskt godtagbara strategier och icke etiskt acceptabla strategier
  • Olika perspektiv på moralisk stress
  • Hur organisationens sätt kan skapa ökad moralisk stress hos medarbetarna
  • Metoder för att minska moralisk stress hos medarbetarna

Delmoment

0. Introduktion till kursen Moralisk stress - chefer

Utbildare Håkan Thorsén presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 31 minuter)

1. Grundbegrepp i etik och fenomenet moralisk stressProva!

I delmomentet redogör Håkan för grundbegrepp i etik och förklarar fenomenet moralisk stress.

Utbildare: Håkan Thorsén
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 31 minuter)

2. Orsaker till moralisk stress

I delmomentet lyfter Håkan fram orsaker till moralisk stress.

Utbildare: Håkan Thorsén
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 31 minuter)

3. Individuella strategier för att hantera moralisk stress - Etisk klyvning och egenetikfällan

I delmomentet berör Håkan personligt ansvar och vad som utförs i yrkesrollen.

Utbildare: Håkan Thorsén
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 31 minuter)

4. Individuella strategier för att hantera moralisk stress - Medveten kamp

I delmomentet går Håkan igenom strategin medveten kamp.

Utbildare: Håkan Thorsén
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 31 minuter)

5. Individuella strategier för att hantera moralisk stress - Ansvarsfri åskådare

I delmomentet berör Håkan strategin ansvarsfri åskådare.

Utbildare: Håkan Thorsén
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 31 minuter)

6. Individuella strategier för att hantera moralisk stress - Larmare och viskare

I delmomentet förklarar Håkan vad larmare och viskare innebär.

Utbildare: Håkan Thorsén
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 31 minuter)

7. Individuella strategier för att hantera moralisk stress - Sortie och klättrare

I delmomentet förklarar Håkan strategierna sortie och klättrare.

Utbildare: Håkan Thorsén
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 31 minuter)

8. Individuella strategier för att hantera moralisk stress - Rationalisera och smutsiga händer

I delmomentet förklarar Håkan strategierna rationalisera och smutsiga händer.

Utbildare: Håkan Thorsén
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 31 minuter)

9. Olika perspektiv på moralisk stress

I delmomentet går Håkan igenom de olika perspektiven på moralisk stress.

Utbildare: Håkan Thorsén
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 31 minuter)

10. Organisatoriska villkor som kan öka de anställdas moraliska stress

I delmomentet lyfter Håkan fram organisatoriska villkor som kan öka de anställdas moraliska stress.

Utbildare: Håkan Thorsén
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 31 minuter)

11. Åtgärder för bättre etisk arbetsmiljö och metoder för att minska moralisk stress

I delmomentet berör Håkan vad du som chef kan göra för att minska den moraliska stressen och förbättra den etiska arbetsmiljön.

Utbildare: Håkan Thorsén
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 31 minuter)

12. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Håkan Thorsén
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 31 minuter)

Kursmaterial

Det finns inget kursmaterial till denna utbildning.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Moralisk stress - Grundkurs för chefer och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Moralisk stress - Grundkurs för chefer måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Moralisk stress - Grundkurs för chefer 604 1 2095 Lägg i varukorg

Kontakt