Moralisk stress - Grundkurs för medarbetare

Moralisk stress - Grundkurs för medarbetare

Vård och omsorg | 1 timme

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Vänligen observera att utbildningen utgår ur sortimentet 2022-09-30. Fullfölj påbörjad utbildning samt spara och skriv ut utbildningsdiplom och utbildningsspecifikation innan dess.

Moralisk stress - Grundkurs för medarbetare vänder sig till alla medarbetare inom landsting, kommuner och privata företag som behöver lära sig att hantera moralisk stress i arbetslivet. Utbildningen ger förklaringar kring tio individuella strategier som medarbetare kan välja som förhållningssätt vid moralisk stress.

Publicerad: 2018-02-28

Innehåll

  • Centrala begrepp i etiken
  • Att förstå fenomenet moralisk stress
  • Kognitiv karta över tio strategier för att hantera moralisk stress
  • Värdera etiskt godtagbara strategier och icke etiskt acceptabla strategier
  • Olika perspektiv på moralisk stress

Delmoment

0. Introduktion till kursen Moralisk stress - Grundkurs för medarbetare

Utbildare Håkan Thorsén presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme)

1. Grundbegrepp i etik och fenomenet moralisk stress

I delmomentet redogör Håkan för grundbegrepp i etik och förklarar fenomenet moralisk stress.

Utbildare: Håkan Thorsén
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme)

2. Individuella strategier för att hantera moralisk stress - Etisk klyvning och egenetikfällan

I delmomentet berör Håkan personligt ansvar och vad som utförs i yrkesrollen.

Utbildare: Håkan Thorsén
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme)

3. Individuella strategier för att hantera moralisk stress - Medveten kamp och ansvarsfri åskådare

I delmomentet går Håkan igenom strategierna medveten kamp och ansvarsfri åskådare.

Utbildare: Håkan Thorsén
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme)

4. Individuella strategier för att hantera moralisk stress - Larmare och viskare

I delmomentet förklarar Håkan vad larmare och viskare innebär.

Utbildare: Håkan Thorsén
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme)

5. Individuella strategier för att hantera moralisk stress - Sortie och rationaliseraProva!

I delmomentet förklarar Håkan strategierna sortie och rationalisera.

Utbildare: Håkan Thorsén
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme)

6. Individuella strategier för att hantera moralisk stress - Klättrare och smutsiga händer

I delmomentet förklarar Håkan strategierna klättrare och smutsiga händer.

Utbildare: Håkan Thorsén
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme)

7. Olika perspektiv på moralisk stress

I det avslutande delmomentet går Håkan igenom de olika perspektiven på moralisk stress.

Utbildare: Håkan Thorsén
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme)

Kursmaterial

Det finns inget kursmaterial till denna utbildning.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Moralisk stress - Grundkurs för medarbetare och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Moralisk stress - Grundkurs för medarbetare måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Moralisk stress - Grundkurs för medarbetare 605 1 1695 Lägg i varukorg

Kontakt