Klagomålshantering och konsumentskydd - Grundkurs

Klagomålshantering och konsumentskydd - Grundkurs

Juridik | Kundvård och service | 42 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Denna utbildning innehåller lagkravskunskaper för alla medarbetare som någon gång tar emot ett klagomål från en kund. Enligt lag har den som har kundkontakt en skyldighet att upplysa kunden om vart kunden ska vända sig om hen inte är nöjd. En basutbildning som de flesta arbetsplatser måste ha på plats, full compliance hos medarbetarna.

Utbildningen lär dig att se dina kundklagomål som en positiv resurs för företaget. Samtidigt kan du även ta ett större samhällsansvar genom att göra kundnytta. Utbildningen ger insikt i de konsumentskydd som finns och hur du kan förstärka dessa samt marknadsföra varumärket och öka såväl lönsamhet som kundnöjdhet.

Innehåll

  • Hur ni kan använda era klagomål till att minska operativa risker
  • Hur ni genom att ha koll på era risker kan minska klagomålen
  • Hur en arg kund kan bli lönsam och skapande av kundlojalitet
  • Få koll på de konsumentskydd som skyddar era kunder - både i Sverige och inom EU
  • Få hjälp att sätta rutiner internt för att skapa trygghet för de anställda och att skydda ert varumärke
  • EUs 10 principer för kundklagomål
  • Skapa hållbar kundnöjdhet

Delmoment

0. Introduktion till kursen Klagomålshantering och konsumentskydd - Grundkurs

Utbildare Carina Moss presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 42 minuter)

1. Konsumentskydd

I det här delmomentet går Carina Moss igenom vad konsumentskydd omfattar och vilka myndigheter man kan vända sig till.

Utbildare: Carina Moss
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 42 minuter)

2. Interna regler och institutioner

Utbildaren tar upp regler som gör det enkelt och tydligt för företag att organisera sin klagomålshantering.

Utbildare: Carina Moss
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 42 minuter)

3. Operativa risker - klagomålProva!

Det här momentet visar vilka operativa risker som finns.

Utbildare: Carina Moss
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 42 minuter)

4. Bemötande - praktisk hantering

I det avslutande delmomentet går utbildaren in på den praktiska tillämpningen av klagomålshantering.

Utbildare: Carina Moss
Längd: 14 minuter (Utbildningens totala längd: 42 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Klagomålshantering och konsumentskydd - Grundkurs och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Klagomålshantering och konsumentskydd - Grundkurs måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Klagomålshantering och konsumentskydd - Grundkurs 210 1 2100.0 Lägg i varukorg

Kontakt