Särskilt begåvade barn och unga - Grundkurs för förskola och skola

Särskilt begåvade barn och unga - Grundkurs för förskola och skola

Skola och pedagogik | 2 timmar och 23 minuter

Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Utbildningen riktar sig till personal inom förskola och skola som vill bli bättre på att identifiera och hjälpa de barn och ungdomar som har särskild begåvning. Dessa barn och ungdomar ställer andra krav på undervisning och inlärning. Skolpersonalen behöver förstå vad de ska vara uppmärksamma på för att lägga märke till eleverna, motivera dem och möta deras behov i enlighet med Skollagen.

I utbildningen får du lära dig definitioner och begrepp, kännetecken att uppmärksamma i förskola eller skola, hur du går tillväga för att upptäcka särskild begåvning, vilka utmaningar som finns, vad elevhälsan kan bidra med, vad Twice Exceptional innebär och hur du kan hjälpa hemmasittare till givande inlärning.

Publicerad: 2019-12-20

Innehåll

 • Vad är särskild begåvning?
 • Definitioner och begrepp
 • Kännetecken i förskolan och skolan
 • Hur upptäcker vi särskild begåvning?
 • Vanliga utmaningar
 • Elevhälsans roll
 • Twice Exceptional
 • Uttråkning eller diagnos
 • Utredning av särskild begåvning
 • Särskilt begåvad med diagnos
 • Stöd och studiestrategier
 • Pedagogiskt ABC
 • Att flytta upp eleven eller inte
 • Studieteknik och studiestöd
 • Hemmasittare

Delmoment

0. Introduktion till kursen Särskilt begåvade barn och unga - Grundkurs för förskola och skola

Utbildare Mona Liljedahl presenterar kursens innehåll och upplägg. Under extramaterial finner du utbildarens PDF.

Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 23 minuter)

1. Vad är särskild begåvning? Definitioner och begreppProva!

I delmomentet förklarar Mona vad särskild begåvning innebär.

Utbildare: Mona Liljedahl
Längd: 13 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 23 minuter)

2. Vad är särskild begåvning? Kännetecken

I delmomentet förklarar Mona vad som kännetecknar särskild begåvning.

Utbildare: Mona Liljedahl
Längd: 15 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 23 minuter)

3. Vad är särskild begåvning? Tidiga kännetecken

I delmomentet går Mona in på tidiga kännetecken som vi kan uppmärksamma i förskolan.

Utbildare: Mona Liljedahl
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 23 minuter)

4. Vad är särskild begåvning? Kännetecken i skolan

I delmomentet tar Mona upp kännetecken som vi kan uppmärksamma i skolan.

Utbildare: Mona Liljedahl
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 23 minuter)

5. Vad är särskild begåvning? Hur upptäcker vi särskild begåvning?

I delmomentet förklarar Mona hur vi kan upptäcka särskild begåvning.

Utbildare: Mona Liljedahl
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 23 minuter)

6. Vad är särskild begåvning? Vanliga utmaningar

I delmomentet tar Mona upp vanliga utmaningar.

Utbildare: Mona Liljedahl
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 23 minuter)

7. Vad är särskild begåvning? Elevhälsans roll

I delmomentet går Mona in på elevhälsans roll.

Utbildare: Mona Liljedahl
Längd: 16 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 23 minuter)

8. Twice Exceptional - Uttråkning eller diagnos

I delmomentet förklarar Mona hur det är att vara särskild begåvad i kombination med att ha en eller flera diagnoser.

Utbildare: Mona Liljedahl
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 23 minuter)

9. Twice Exceptional - Utredning av särskild begåvning

I delmomentet går Mona in på utredning av särskild begåvning.

Utbildare: Mona Liljedahl
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 23 minuter)

10. Twice Exceptional - Särskilt begåvad med diagnos

I delmomentet tar Mona upp särskild begåvning i kombination med diagnos.

Utbildare: Mona Liljedahl
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 23 minuter)

11. Twice Exceptional - Stöd och studiestrategier

I delmomentet tar Mona upp stöd och studiestrategier som vi bör erbjuda.

Utbildare: Mona Liljedahl
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 23 minuter)

12. Pedagogiskt verktyg - ABC

I delmomentet går Mona igenom ett pedagogiskt verktyg.

Utbildare: Mona Liljedahl
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 23 minuter)

13. Pedagogiskt verktyg - Flytta upp eller inte

I delmomentet tar Mona upp frågan om särskild begåvade elever bör flyttas upp en årskurs.

Utbildare: Mona Liljedahl
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 23 minuter)

14. Pedagogiskt verktyg - Studieteknik och studiestöd

I delmomentet tar Mona upp studieteknik och studiestöd.

Utbildare: Mona Liljedahl
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 23 minuter)

15. Pedagogiskt verktyg - Hemmasittare

I delmomentet berör Mona hur vi bör göra med hemmasittare.

Utbildare: Mona Liljedahl
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 23 minuter)

16. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Mona Liljedahl
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 23 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Särskilt begåvade barn och unga - Grundkurs för förskola och skola och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Särskilt begåvade barn och unga - Grundkurs för förskola och skola måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Särskilt begåvade barn och unga - Grundkurs för förskola och skola 766 1 2095 Lägg i varukorg

Kontakt