SharePoint Online - Grundkurs

SharePoint Online - Grundkurs

SharePoint Online - Grundkurs

Data och IT | 1 timme och 2 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Med Office 365 och SharePoint Online kan du samarbeta och kommunicera med dina kollegor oavsett var någonstans du befinner dig, på valfri enhet. Lär dig att nyttja de nya funktionerna i SharePoint på ett smart sätt, och bli mer produktiva och kommunikativa i er molnlösning.

Utbildningen går igenom hur du kan nyttja SharePoint Online som företagets gemensamma informations- och fildelningsyta. Du får lära dig de grundläggande fundamenten såsom användningsområden, struktur, navigation, sökfunktion, samarbetsytor, dokumentbibliotek och behörigheter. Ett stort fokus läggs på hur du smidigt kan arbeta med och dela dokument från webbläsare, Officepaket och applikationer i mobilen. Utbildningen påvisar kraften som finns i SharePoint och dess smarta funktioner såsom hur du kan spara tid med hjälp av fördefinierade ytor och mallar.

Utbildningen riktar sig till företagets samtliga SharePoint-användare.

Innehåll

  • Grunder och navigering i SharePoint Online
  • Enhetlig struktur och begreppsförklaringar
  • Att använda fördefinierade ytor och mallar
  • Dokumentbibliotek
  • Dokumenthantering - ladda upp, skapa, tagga, dela, ta bort och återställ dokument
  • Dokumentredigering och integrering med Officepaketet och Office Online
  • Versionshantering och versionshistorik
  • Intern och extern information
  • SharePoint i mobila enheter

Delmoment

0. Introduktion till kursen SharePoint Online - Grundkurs

Utbildarna Linus Nyholm och Jon Bälter presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 62 minuter)

1. Komma igång med SharePoint OnlineProva!

I delmomentet förklarar Jon och Linus vad SharePoint Online används till och hur du navigerar i tjänsten.

Utbildare: Jon Bälter
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 62 minuter)

2. Struktur

I delmomentet går Linus igenom hur strukturen för en gruppwebbplats kan se ut.

Utbildare: Linus Nyholm
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 62 minuter)

3. Fördefinierade ytor och mallar

I delmomentet förklarar Jon och Linus hur du kan arbeta med fördefinierade ytor och mallar för att skapa en enhetlig struktur.

Utbildare: Jon Bälter
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 62 minuter)

4. Dokumentbibliotek

I dokumentet visar Linus och Jon hur dokumentbiblioteket fungerar och hur det kan användas praktiskt.

Utbildare: Linus Nyholm
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 62 minuter)

5. Dokumenthantering - ladda upp

I delmomentet visar Linus och Jon hur du kan ladda upp dokument.

Utbildare: Linus Nyholm
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 62 minuter)

6. Dokumenthantering - skapa dokument

I delmomentet förklarar Linus hur du skapar dokument.

Utbildare: Linus Nyholm
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 62 minuter)

7. Dokumenthantering - tagga dokument

I delmomentet visar Linus hur du taggar ett eller flera dokument med olika egenskaper.

Utbildare: Linus Nyholm
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 62 minuter)

8. Dokumenthantering - dela dokument

I delmomentet går Linus igenom hur du delar dokument från dokumentbiblioteket.

Utbildare: Linus Nyholm
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 62 minuter)

9. Dokumenthantering - ta bort och återställ dokument

I delmomentet visar Linus hur du tar bort dokument samt hur du återställer dokument som raderats av misstag.

Utbildare: Linus Nyholm
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 62 minuter)

10. Dokumentredigering och Office Online

I delmomentet går Jon och Linus igenom hur du redigerar i dokument och hur SharePoints integrering med Office Online fungerar.

Utbildare: Jon Bälter
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 62 minuter)

11. Dokumentredigering och Officepaketet

I delmomentet går Jon och Linus igenom hur du redigerar i dokument och hur SharePoints integrering med Officepaketet fungerar.

Utbildare: Jon Bälter
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 62 minuter)

12. Versionshantering

I delmomentet går Linus igenom versionshistorik och versionshantering.

Utbildare: Linus Nyholm
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 62 minuter)

13. SharePoint i mobilen

I det avslutande delmomentet går Jon igenom hur du använder SharePoint i mobilen.

Utbildare: Jon Bälter
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 62 minuter)

Extramaterial

För att komma åt extramaterialet till denna utbildning måste du först köpa den samt logga in.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt logga in.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom och visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen SharePoint Online - Grundkurs och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen SharePoint Online - Grundkurs måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
SharePoint Online - Grundkurs 534 1 595.0 Lägg i varukorg

Kontakt