Stresshantering med mental ergonomi

Stresshantering med mental ergonomi

HR och personal | Personlig utveckling | 1 timme och 22 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Stresshantering med mental ergonomi är en utbildning som möjliggör att du går från orkeslös till pigg, alert och engagerad på kort tid. Utbildningen är faktabaserad och lär dig hur hjärnan fungerar utifrån flertalet perspektiv som påverkar stress, hälsa och prestationsförmåga.

Utbildningen berör arbetsminnets funktion, hur hjärnan påverkas av olika typer av stimuli samt hur hjärnan hanterar förändringar. Genom att ta del av utbildningen får du lära dig hur du kan anpassa och förbättra dina arbetsmetoder så att hjärnan belastas mindre samtidigt som du ökar din produktivitet och ditt välmående. Det är alltid viktigt och inte minst i tider av mycket hemarbete då kloka strategier för minskad stressrespons kan underlätta enormt.

Innehåll

  • Vad händer i hjärnan vid förändring?
  • Hur du kan skapa en fokuserad, motiverad hjärna
  • Hur hjärnan fungerar kring stress och prestation
  • Hur arbetsminnet får bästa möjliga förutsättningar
  • Verktyg och övningar för att förbättra prestation och minska stress
  • Hur vardagliga situationer tolkas av hjärnan
  • ASSAR-modellen (am. SCARF-modellen)
  • Sociala behov och dess inverkan på välbefinnandet
  • Råd för att få en presterande hjärna i balans
  • Övningsuppgifter

Delmoment

1. Hjärna, stress och prestationProva!

Den första delkursen ger oss en grund i hur hjärnan fungerar avseende stress och prestation. Anneli Ekström Godman tar itu med myter och förklarar hur tankesamhället påverkar hjärna och välbefinnande.

Utbildare: Anneli Ekström Godman
Längd: 15 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 22 minuter)

2. Använd ditt arbetsminne smart

Delkursen utbildar oss i hur hjärnans arbetsminne fungerar. Du får tre praktiska verktyg som ger bättre förutsättningar för att jobba effektivt, hinna med mycket och samtidigt känna mindre stress.

Utbildare: Anneli Ekström Godman
Längd: 24 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 22 minuter)

3. Livshot i vardagen

Delkursen behandlar hur olika företeelser i vår vardag och i vårt yrkesliv i hjärnan kan liknas vid livshot. Inom den neurovetenskapliga forskningen har man pekat ut ett antal sociala företeelser som tillsammans och var för sig kan skapa hög stress genom att de drar igång samma fysiska och mentala reaktioner som vid livshot.

Utbildare: Anneli Ekström Godman
Längd: 29 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 22 minuter)

4. Hjärnan och dess reaktioner på förändring

I delkursen behandlas hur hjärnan tolkar och reagerar på olika typer av förändring.

Utbildare: Anneli Ekström Godman
Längd: 14 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 22 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Stresshantering med mental ergonomi och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Stresshantering med mental ergonomi måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Stresshantering med mental ergonomi 164 1 795.0 Lägg i varukorg

Kontakt