Workshopledning

Workshopledning

Ledarskap | 1 timme och 13 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Workshopledning handlar om hur du som workshopledare på ett lustfyllt, operativt och strukturerat sätt styr och leder grupper och individer i en workshop. Utbildningen omfattar hur du skapar engagemang och hur du får ut det resultat som du och din beställare förväntar sig att du ska nå med din workshop. Med en effektiv sammansättning av grupp och en positiv, tydlig styrning vet vi att man kan nå fantastiska förankrade resultat på kort tid.

Innehåll

  • Workshop för förankring och som kommunikationsmetod
  • Hur en workshop förbereds
  • Genomför och styr en workshop
  • Följa upp och dokumentera workshops
  • Workshop och processkartor
  • Skapa engagemang och delaktighet
  • Skapa förändring, förankring och verksamhet via workshops

Delmoment

0. Introduktion till kursen Workshopledning

Utbildare Anders Lindh presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 13 minuter)

1. Förbereda dig själv och deltagarna på workshops

Delkursen går igenom hur man praktiskt och framgångsrikt förbereder sig själv och deltagarna inför en workshop.

Utbildare: Anders Lindh
Längd: 30 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 13 minuter)

2. Genomföra, styra och leda workshopsProva!

I detta avsnitt ges praktiska tips kring hur du genomför en workshop för att nå det syfte du önskar. Du får lära dig skapa en röd tråd och trygghet hos deltagarna kring vad ni ska göra.

Utbildare: Anders Lindh
Längd: 24 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 13 minuter)

3. Följa upp och dokumentera workshops

I utbildningens sista del behandlas hur man får ut maximalt ur en workshop genom att dokumentera och följa upp arbetet på rätt sätt.

Utbildare: Anders Lindh
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 13 minuter)

4. Summering av kurs

Anders Lindh summerar utbildningen och ger några sista praktiska tips inför dina framtida workshops.

Utbildare: Anders Lindh
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 13 minuter)

Extramaterial

För att komma åt extramaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Workshopledning och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Workshopledning måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Workshopledning 166 1 2100.0 Lägg i varukorg

Kontakt