Arbetsmiljö

Vad är arbetsmiljö?

Arbetsmiljö är ett stort område, och ett viktigt sådant. Ändå ställer sig många frågan: vad är arbetsmiljö? Svaret är att det bland annat är en lag, en förordning och föreskrifter, samt att det handlar om ergonomi, en trevlig arbetsplats som tar hand om sin personal och mycket, mycket mer.

Diplomas svar – vad är arbetsmiljö?

Diploma erbjuder en lång rad utbildningar inom arbetsmiljö. Vi låter med andra ord våra lärare för de olika utbildningarna svara på frågan vad arbetsmiljö är. Då är svaret bland annat:

 • Arbetsmiljölagen
 • Alkohol, droger och beroendelära
 • 5S
 • Förbättringar
 • ABC – Akutsjukvård
 • Förflyttning och lyft
 • Brandskydd
 • Likabehandling
 • Stresshantering
 • Jämställdhet
 • Förebygg trakasserier

Andra chefsutbildningar tar upp känsliga situationer som du som chef är tvungen att förhålla dig till, till exempel hur du hanterar alkohol- och drogproblem bland medarbetarna. Ytterligare andra tar upp arbetsmiljö, försäljning eller hur du ska hantera din roll och samtidigt behålla din identitet.

Vad är arbetsmiljö – arbetsmiljölagen

Utbildningar om arbetsmiljölagen tar upp hur du som chef, skyddsombud eller ansvarig ska hantera arbetsmiljön för att följa lagen och leva upp till en trygg arbetsplats. Arbetsmiljölagen har krav på en säker arbetsplats, vilket påverkar både det fysiska och det psykosociala. SAM, Systematiskt Arbetsmiljöarbete, är något som återkommer och som innebär att du ser till att skapa tydlighet, handlingskraft och säkerhet i organisationen genom att den goda arbetsmiljön ständigt samverkar med verksamheten.

Ergonomi – en del i arbetsmiljön

Ergonomi är något som många associerar med arbetsmiljö och det är självklart en del i det arbete ett företag behöver göra för att kunna leva upp till de krav som finns på dess arbetsmiljö. Ergonomi handlar om hur du förbättrar medarbetarnas hälsa långsiktigt, förebygger skador som uppstår på grund av överbelastning och därmed minskar sjukfrånvaron och dess kostnader.

Alkohol och droger – är det arbetsmiljö?

Både chefer och medarbetare kan ha stor glädje av att lära sig att hantera problem som uppstår i och med alkohol- och drogberoende. Drabbas någon på en arbetsplats blir alla påverkade och det kan vara nyttigt för alla att lära sig att identifiera vilka tecken och signaler som finns och vad just du kan göra om du misstänker att någon är i riskzonen för ett beroende. Utbildningarna som finns hos Diploma tar upp värderingar och attityder, förklarar vad som kan vara orsaken till ett missbruk, vad som händer i hjärnan, hur sjukdomsförloppet ser ut och vilka konsekvenserna blir. Alkohol- eller drogproblematik på en arbetsplats påverkar i högsta grad arbetsmiljön och ju snabbare ni kan ta tag i problemet, desto bättre.

Brand och fall – en del i arbetsmiljö

Arbetsmiljöområdet innefattar också brandskydd, och även fallskydd där det är aktuellt. Att arbeta förebyggande för att minska brandrisken är en del i arbetsmiljön. Utbildningen i brandskydd tar bland annat upp vad som påverkar en brandutveckling, vilka brandsläckningsmetoder som passar olika typer av bränder och hur du ska agera vid en utrymning.

Fallskydd är inte något som påverkar alla arbetsplatser på samma sätt som brandskydd, men för de organisationer som har krav på sig är det mycket viktigt att se till att uppfylla fallskyddet. Diploma erbjuder den teoretiska biten av hur du arbetar säkert på hög höjd, den praktiska delen behöver genomföras på arbetsplatsen.

Vad är arbetsmiljö i praktiken?

Diploma erbjuder den teoretiska delen för nya kunskaper, men vi tror på att det är en kombination av teori och praktik som ger den bästa och mest varaktiga kunskaper. Därför förespråkar vi 70:20:10-modellen för nytt lärande. Det betyder att 70 % av nya kunskaper ska komma från att du arbetar med det, 20 % ska komma från samtal med kollegor och reflektion, och de sista 10 % ska komma från utbildningar. Därför är Diplomas onlineutbildningar i arbetsmiljö ett ypperligt sätt att ta tillvara på kunskap på bästa sätt. Eftersom du kan ta del av utbildningarna när och var det passar dig kan du på bästa sätt se till att anpassa utbildningen till ditt yrkesliv. Du kan lära dig det teoretiska när du behöver genomföra det i praktiken, vilket medför att du har kvar de nya kunskaperna under längre tid än om du bara lär dig något i teorin.

Diploma tar tillvara på vikten av att ha en bra lärare samtidigt som vi utnyttjar tekniken som finns idag och som gör det möjligt att ta utbildningar i arbetsmiljö in i din dator, surfplatta eller mobil. Och det bästa är att du inte ens behöver välja vilka utbildningar du vill gå! Genom att ta del av Diplomas Premium-erbjudande kan du under ett helt år gå alla kurser du vill. Premium betyder att du får tillgång till hela Diplomas utbud av onlinekurser och du kan gå hur många du vill, hur många gånger du vill under året du har tillgång till utbildningskatalogen. Välkommen till Diplomas stora värld av ny kunskap!