Distansutbildning

 • Distansutbildning

Distansutbildningar – skaffa full tillgång till Diplomas breda utbud

Vilka kunskaper söker du? Med Diplomas Premiumfunktion får du ett års tillgång till samtliga distansutbildningar på portalen. Du har även möjlighet att genomföra alla utbildningar som tillkommer i utbudet under din Premiumperiod. All utbildning sker på distans och på dina villkor – du väljer var du befinner dig och när det passar dig att genomföra en hel utbildning eller ett specifikt delmoment som berör en relevant fråga för dig. Du kan använda din dator, surfplatta eller mobil för att lyssna och titta på distansutbildningarna.

Många fördelar med distansutbildning

Det är enbart möjligt att hålla ett fåtal saker i minnet åt gången. Det innebär att du inte kan tillgodogöra dig och minnas alltför stora kunskapsmängder inom den korta tidsrymd som en traditionell konferens- eller klassrumsutbildning vanligtvis utgör. Med en distansutbildning möjliggörs mer djupgående inlärning i och med att du kan pausa, repetera, reflektera och prova nya arbetsmetoder under tiden som du genomför utbildningen. Du anpassar själv i vilken takt du vill gå utbildningen och kan repetera hela eller delar av utbildningen hur många gånger du vill. Att kombinera inhämtningen av teoretiska kunskaper med att du omsätter dem i praktiken på din arbetsplats medför att du minns mycket mer av det som du lär dig, jämfört med om du enbart får de teoretiska kunskaperna.

Distansutbildning främjar alltid 70:20:10

Diploma förespråkar modellen 70:20:10, som står för att 70 % av lärandet ska ske i din yrkesutövning, 20 % i samarbete med kollegor och genom reflektion och enbart 10 % ska komma från utbildning. Många utbildningsplaner lägger tonvikten vid den teoretiska inhämtningen, utan att deltagarna får möjlighet att genast omsätta sina kunskaper i praktiken. Med distansutbildning kan du använda dig av 70:20:10-modellen. Du får ut mer kunskaper och priset är dessutom lägre än vid traditionell konferens- och klassrumsutbildning.

Gedigen utbildningskatalog

Diploma erbjuder distansutbildningar inom en mängd områden, bland annat hittar du:

 • Affärsutveckling
 • Arbetsmiljö
 • Data och IT
 • Ekonomi
 • Förhandling
 • Försäljning
 • Hälso- och värdegrundsarbete
 • Juridik
 • Kommunikation
 • Kundvård och service
 • Lager och logistik
 • LEAN och förbättringsarbete
 • Ledarskap
 • Miljö- och hållbarhetsarbete
 • Mångfald och jämställdhet
 • Pedagogik
 • Språk
 • Säkerhet
 • Vård och omsorg

Er egen lärportal för distansutbildningar

Vill ni ha en egen portal med distansutbildningar? Diploma kan skapa en utbildningsportal med er grafiska profil och i samråd med er fylla den med målgruppsanpassade distansutbildningar för era medarbetare.

Är du chef och vill följa upp hur det går för dina medarbetare i deras utveckling och fortbildning? Då är vårt personalverktyg något för dig. Där kan du följa medarbetarnas distansutbildningar och utveckling och du får ett kvitto på att personalen faktiskt tar till sig kunskaperna.

Hör av dig till oss så hjälper vi dig att hitta en lösning som passar, oavsett om det handlar om dig eller om du vill hitta en lösning för hela företaget. Välkommen till Diploma!