Utbildning inom konflikthantering

Utbildningar i konflikthantering

Behöver du bli bättre på att hantera konflikter? En effektiv konflikthantering kan minska friktioner i relationer, göra ledare bättre och öka säkerheten på arbetsplatser och i skolor. Många undviker konflikter och tycker att det är jobbigt, såväl privat som i arbetslivet. Därför är utbildningar i konflikthantering inte bara något som är till för personer som har ett yrke som kräver att de har kunskap i att hantera och avvärja konflikter, alla har nytta av ämnet.

Delar i konflikthantering

I Diplomas utbud av utbildningar får du bland annat lära dig knep för att minska risken för konflikter. Du får lära dig hur du tar tag i frågor som kan leda till konflikter, som till exempel att faktiskt hantera känsliga ämnen även om det är jobbigt. Du får verktyg som kan fungera som åtgärder om en konflikt har uppstått. Det är exempel på vad Diplomas utbildningar inom konflikthantering kan ge dig. Eftersom det är ett område som berör många och som kan ha många infallsvinklar finns det ett brett utbud av utbildningar att välja mellan.

Konflikthantering – konstruktiv konfliktlösning

En av Diplomas populära utbildningar inom konflikthantering riktar sig till dig som vill bli bättre på att lösa konflikter på arbetsplatsen. Du får både teoretiska kunskaper och praktiska verktyg. När du har klarat av utbildningen kan du identifiera och förebygga konflikter,  hantera de som ändå uppstått och klara av svårigheter att samarbeta på ett konstruktivt sätt. Du får dessutom tips på hur du berör känsliga ämnen och tar upp svåra frågor på arbetsplatsen.

Konflikthantering i skolan

Skolan är en plats där många konflikter uppstår och skolpersonal bör ha en grundläggande kunskap om konflikthantering. Utbildningen ger dig metoder för att genom kommunikation, pedagogik och ledarskap hantera konflikter. Du lär dig också att ha beredskap för kriser, hot och våld, och hur du kan medla när svåra situationer uppstår. Utbildningen är även en mycket bra grund för konflikthantering i privatlivet eftersom den tar upp allmänna kunskaper om konflikter som:

  • Vad är konflikter?
  • Olika typer av konflikter
  • Konfliktreaktioner i hjärnan
  • Hjärnans olika delar och hur du kan flytta konflikter från reptilhjärnan till människohjärnan
  • Spegelneuroner, affektsmitta och lågaffektivt bemötande
  • Försvarsreaktioner

Konflikthantering som säkerhet

Personer som arbetar inom områden där en konflikt lätt kan bli en säkerhetsrisk bör har extra kunskap om konflikthantering. Det handlar till exempel om personer som arbetar med säkerhet på olika sätt, poliser och ordningsvakter, medarbetare inom skola, vård och reception samt andra som kan tänkas hamna i situationer som uppfattas som hotfulla. Då handlar det utöver grunderna i konflikthantering om att ha ett säkerhetstänk kring miljö, situationer och personer. Du lär dig i den här utbildningen att ha en riskbedömning, identifiera problemområden, få kontroll över situationer och vilka metoder du kan använda för att undvika, avvärja och hantera angrepp.

Konflikthantering som 70:20:10

Diploma förespråkar en metod som kallas 70:20:10. Det står för att 70 % av nytt lärande ska ske i arbetet eller på annat sätt i praktiken. 20 % av nya kunskaper ska komma genom att du pratar med andra eller reflekterar på egen hand. 10 % av lärandet ska göras genom utbildningar och teori. Det betyder att vi tror att det bästa lärandet görs när du behöver de nya kunskaperna. Våra onlineutbildningar i konflikthantering gör det möjligt för dig att ta del av kunskaperna när du behöver det, oavsett om det handlar om kunskaper som du behöver för ditt privat- eller yrkesliv. Eftersom du själv väljer när och var du ska gå igenom de olika delarna i våra utbildningar kan du se till att titta på den del du behöver innan du ska ta dig an ett känsligt samtal i praktiken. Du kan också gå tillbaka och ta del av ett avsnitt ur kurserna om konflikthantering igen. Det betyder att du dels har upprepat teorin, vilket är en nyckel till att få kunskap att stanna kvar under längre tid, dels har du använt dig av kunskaperna direkt efter att du fått teorin kring det. Kombinationen av teori och praktik visar att du kommer ihåg ungefär 90 % av de nya kunskaperna efter två veckor. Det är betydligt mer än om du inte skulle använda dig av kunskaperna i praktiken

Vill du gå flera kurser i konflikthantering? Inga problem, genom Diplomas Premium-erbjudande kan du få tillgång till hela utbildningskatalogen i ett år. Du kan med andra ord gå hur många kurser du vill under året och bli ett riktigt proffs på konflikthantering. Välkommen till Diploma – din leverantör av utbildningar online.