10 vanliga nyckeltal

10 vanliga nyckeltal

Ekonomi | 40 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

I den här utbildningen får du lära dig att välja, använda och tolka olika nyckeltal i ekonomiska analyser, för att beräkna lönsamhet, tillväxt, rörelsekapital, finansiell balans samt arbets- och kapitaleffektivitet inom olika branscher.

Utbildningen kräver grundkunskaper i ekonomi.

Innehåll

 • Ekonomiska rapporter
 • Tillgångar
 • Skulder
 • Eget kapital
 • Bruttovinst
 • Rörelsemarginal
 • Vinstmarginal
 • Kassalikviditet
 • Soliditet
 • Arbetskraftskostnad
 • Debiteringsgrad
 • Kapitalomsättning
 • Räntabilitet på totalt kapital
 • Räntabilitet på eget kapital

Delmoment

0. Introduktion till kursen 10 vanliga nyckeltalProva!

Utbildare Benny Wedberg presenterar kursens innehåll och upplägg. Under extramaterial finner du utbildarens PDF.

Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 40 minuter)

1. Ekonomiska rapporter

I delmomentet förklarar Benny vad de ekonomiska rapporterna innehåller.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 40 minuter)

2. Tillgångar

I delmomentet förklarar Benny skillnaden mellan olika sorters tillgångar.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 40 minuter)

3. Skulder

I delmomentet går Benny igenom lång- och kortfristiga skulder.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 40 minuter)

4. Eget kapital

I delmomentet förklarar Benny fritt, bundet och justerat eget kapital.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 40 minuter)

5. Bruttovinst

I delmomentet klargör Benny vad bruttovinst är.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 40 minuter)

6. Rörelsemarginal

I delmomentet berör Benny olika tillgångar.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 40 minuter)

7. Vinstmarginal

I delmomentet tar Benny upp vinstmarginal.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 40 minuter)

8. Kassalikviditet

I delmomentet förklarar Benny kassalikviditet.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 40 minuter)

9. Soliditet

I delmomentet berör Benny soliditet.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 40 minuter)

10. Arbetskraftskostnad

I delmomentet går Benny in på arbetskraftskostnad.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 40 minuter)

11. Debiteringsgrad

I delmomentet förklarar Benny hur debiteringsgraden påverkar lönsamheten.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 40 minuter)

12. Kapitalomsättning

I delmomentet förklarar Benny kapitalomsättning.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 40 minuter)

13. Räntabilitet på totalt kapital

I delmomentet tar Benny upp räntabilitet på totalt kapital.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 40 minuter)

14. Räntabilitet på eget kapital

I delmomentet tar Benny upp räntabilitet på eget kapital.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 40 minuter)

15. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 40 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen 10 vanliga nyckeltal och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen 10 vanliga nyckeltal måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
10 vanliga nyckeltal 633 1 1295.0 Lägg i varukorg

Kontakt