Affärsengelska - Grundkurs - Utbildning online

Affärsengelska - Grundkurs - Utbildning online

Kommunikation | 2 timmar och 16 minuter

Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Bli konkurrenskraftig på arbetsmarknaden med vår grundkurs i affärsengelska online. Lär dig på ett roligt och effektivt sätt, börja idag!

Affärsengelska - Grundkurs riktar sig till dig som använder engelska i ditt yrke. Utbildningen är lämplig både för dig som vill förbättra dina språkkunskaper och för dig som vill känna dig säkrare i dina internationella kontakter genom ökad medvetenhet om kulturella skillnader i bemötande, mötesstruktur och interaktion med människor. Under utbildningen får du tillgång till egna övningar och extramaterial att jobba vidare med.

Affärsengelska - Grundkurs genomförs på engelska.

Relevanta nyckelord: Engelska för affärskommunikation, presentationsteknik, förhandlingsfärdigheter, e-postkommunikation, telefonkonversationer, affärsterminologi, interkulturell kommunikation, skriftlig kommunikation

Uppdaterad/Granskad: 2024-05-06

Innehåll

 • Koden i affärsengelska
 • Att använda din engelska radar
 • Fokus och flyt
 • Förberedelser och kommunikationsvalsen
 • Att expandera ordförrådet
 • Vänner, falska vänner och svengelska
 • Sociala situationer och minglande
 • Small talk - som en tennismatch
 • Att lära genom att lyssna
 • Diktamen
 • Att lära genom att läsa
 • Att lära genom att skriva
 • Telefonengelska och användbara fraser
 • Möteskultur och kulturella skillnader
 • Att avbryta på ett artigt sätt - går det?
 • Icke-verbal kommunikation
 • Att ge presentationer på engelska
 • Att arbeta internationellt

Delmoment

0. Introduction

Allie Edwardsson welcomes you to the course.

Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 16 minuter)

1. Cracking the Code of Business English

Allie tells you about the different parts of the Business English code.

Utbildare: Allie Edwardsson
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 16 minuter)

2. Switch on Your English Radar

Allie explains the meaning of switch on your English radar.

Utbildare: Allie Edwardsson
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 16 minuter)

3. Developing Spoken Fluency

Allie helps you to start with the right focus.

Utbildare: Allie Edwardsson
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 16 minuter)

4. Preparation

Allie tells you about The Communication Waltz.

Utbildare: Allie Edwardsson
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 16 minuter)

5. Developing Vocabulary

Allie teaches you how to increase your vocabulary.

Utbildare: Allie Edwardsson
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 16 minuter)

6. False Friends and SwenglishProva!

Allie explains the meaning of friends, false friends and Swenglish.

Utbildare: Allie Edwardsson
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 16 minuter)

7. Social Business - Mingling and Networking

Allie gives you advice on what to talk about and what to avoid in a mingling situation.

Utbildare: Allie Edwardsson
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 16 minuter)

8. Small talk tennis

Allie gives you the key to small talk tennis.

Utbildare: Allie Edwardsson
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 16 minuter)

9. Listening skills

Allie teaches you to develop your listening skills.

Utbildare: Allie Edwardsson
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 16 minuter)

10. Dictation

Allie gives you exercises in dictation.

Utbildare: Allie Edwardsson
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 16 minuter)

11. Reading skills

Allie gives you advice to improve your reading skills.

Utbildare: Allie Edwardsson
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 16 minuter)

12. Writing tips

Allie gives you advice to improve your writing skills.

Utbildare: Allie Edwardsson
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 16 minuter)

13. Telephone tips

Allie gives you advice to improve your telephone conversation skills.

Utbildare: Allie Edwardsson
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 16 minuter)

14. Meetings

Allie talks about styles of communication and how to interrupt in a polite way.

Utbildare: Allie Edwardsson
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 16 minuter)

15. Non-verbal communication

Allie tells you about the importance of body language, eye contact and your voice.

Utbildare: Allie Edwardsson
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 16 minuter)

16. Presentations in English

Allie gives you advice on how to be prepared for presentations.

Utbildare: Allie Edwardsson
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 16 minuter)

17. Working Internationally

Allie tells you what to think about when working internationally.

Utbildare: Allie Edwardsson
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 16 minuter)

18. Summary

Allie sums up the course.

Utbildare: Allie Edwardsson
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 16 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Affärsengelska - Grundkurs och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Affärsengelska - Grundkurs måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Affärsengelska - Grundkurs 476 1 3020 Lägg i varukorg

Kontakt