Arbetsplatslärande - Utbildning online

Arbetsplatslärande - Utbildning online

Vård och omsorg | 52 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Lär dig om arbetsplatslärande och hur du kan öka din karriärmöjligheter genom denna utbildning online. Börja redan idag!

I utbildningen Arbetsplatslärande får du som är anställd inom vård och omsorg insikt om hur du kan lära på och av arbetet. Du får lära dig hur du kan använda kunskapen som du tillägnar dig i en utbildning för arbetsplatsen, det vill säga hur det du lär dig i utbildningen kan stärka dig själv och även leda till att din arbetsplats fungerar bättre. Vidare får du ta del av några enkla metoder och arbetssätt som gör att du kan utveckla lärandet och tips om hur du kan lära tillsammans med dina arbetskamrater. Utbildningen berör även förutsättningar för arbetsplatslärande, vad som kan vara hinder i lärandet och hur du kan komma över hindren.

I utbildningen ingår övningar, egna reflektionstillfällen och extramaterial.

Den här utbildningen kan ses med textning på svenska. Vänligen klicka på CC i högerhörnet av filmrutan och välj Swedish om du önskar se utbildningen textad.

Relevanta nyckelord: Kompetensutveckling, lärande, kunskapsdelning, handledning, reflektion, feedback, lärandemiljö, digitalt lärande

Publicerad: 2017-11-29

Innehåll

  • Olika sätt att se på kunskap och lärande
  • Att sätta ord på kunskapen i omsorgsarbetet
  • Definition av kompetens
  • Förutsättningar och hinder för lärande
  • Att lära sig av erfarenheter
  • Språkutveckling, interkulturell kommunikation och kultur i förändring
  • Delaktighet på jobbet

Delmoment

0. Introduktion till kursen Arbetsplatslärande

Utbildare Kerstin Sjösvärd presenterar kursens innehåll och upplägg.

Under extramaterial finner du utbildarens PDF.

Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 52 minuter)

1. Att lära på arbetsplatsen del 1

I delmomentet berör utbildare Maj Berg olika sätt att se på kunskap och lärande.

Utbildare: Maj Berg
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 52 minuter)

2. Att lära på arbetsplatsen del 2

I delmomentet går Maj igenom olika sorters lärande.

Utbildare: Maj Berg
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 52 minuter)

3. Reflektion

I delmomentet visar Maj en filmsekvens med Eva Norman som ger dig en övningsuppgift.

Utbildare: Maj Berg
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 52 minuter)

4. Arbetsplatsen som en lärande miljö och delegation

I delmomentet går Kerstin igenom lärande i utbildning och hur du knyter det till arbetsplatsen. I delmomentet finns även extramaterial med en användbar checklista.

Utbildare: Kerstin Sjösvärd
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 52 minuter)

5. Kompetens, möjligheter och hinder för lärandeProva!

I delmomentet behandlar Maj kompetens och förutsättningar för lärande. I delmomentet finns extramaterial med de tio punkterna för en lärande miljö.

Utbildare: Maj Berg
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 52 minuter)

6. När kommunikationen brister

I delmomentet visar Maj ett exempel på när kommunikationen brister.

Utbildare: Maj Berg
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 52 minuter)

7. Språk och interkulturell kommunikation

I delmomentet tar Kerstin upp interkulturell kommunikation och språkutveckling.

Utbildare: Kerstin Sjösvärd
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 52 minuter)

8. Att lära tillsammans

I delmomentet berör Kerstin hur vi kan lära tillsammans och hur vi kan stötta utan att ta över.

Utbildare: Kerstin Sjösvärd
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 52 minuter)

9. Att reflektera över delaktighet på jobbet

I delmomentet visar Maj ett exempel på en arbetsplatsträff.

Utbildare: Maj Berg
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 52 minuter)

10. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar Kerstin kursen. I delmomentet finns extramaterial med värdefulla länkar.

Utbildare: Kerstin Sjösvärd
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 52 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Arbetsplatslärande och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Arbetsplatslärande måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Arbetsplatslärande 468 1 1505 Lägg i varukorg

Kontakt