Artros - Introduktionskurs - Utbildning online

Artros - Introduktionskurs - Utbildning online

Vård och omsorg | 35 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Få mer kunskap om artros med vår introduktionskurs online. Lär dig allt du behöver veta om sjukdomen och hur du kan hantera den. Börja idag!

I den här utbildningen får du lära dig att identifiera och behandla artros. Utbildningen går igenom vanligt förekommande symptom, hur diagnostisering går till, vilka behandlingsformer som kan erbjudas samt tips och råd för att få vardagen att fungera bättre vid artros.

Relevanta nyckelord: Artros, smärta, stelhet, behandlingsalternativ, egenvård, rehabilitering, livskvalitet, träning

Uppdaterad/Granskad: 2024-02-22

Innehåll

  • Vad är artros?
  • Symptom
  • Diagnos
  • Behandlingsformer
  • Tips och råd till dig som lever med artros

Delmoment

0. Introduktion till kursen Artros - Introduktionskurs

Utbildarna Anna Skaring och Sofia Biderholt presenterar kursens innehåll och upplägg. Under kursmaterial finner du utbildarnas presentation.

Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 35 minuter)

1. Vad är artros?

I delmomentet förklarar Anna vad artros innebär.

Utbildare: Anna Skaring
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 35 minuter)

2. Symptom

I delmomentet går Sofia igenom symptom på artros.

Utbildare: Sofia Biderholt
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 35 minuter)

3. Diagnos

I delmomentet förklarar Anna hur du får diagnosen artros.

Utbildare: Anna Skaring
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 35 minuter)

4. Behandling

I delmomentet går Anna igenom hur artros kan behandlas.

Utbildare: Anna Skaring
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 35 minuter)

5. Tips och rådProva!

I delmomentet delar Sofia med sig av tips och råd för att hantera artros.

Utbildare: Sofia Biderholt
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 35 minuter)

6. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Sofia Biderholt
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 35 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Artros - Introduktionskurs och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Artros - Introduktionskurs måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Artros - Introduktionskurs 996 1 1725 Lägg i varukorg

Kontakt