Att leda och samordna utan att vara chef - Utbildning online

Att leda och samordna utan att vara chef - Utbildning online

Ledarskap | 1 timme och 31 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Bli en effektiv ledare, oavsett din befattning. Utbilda dig online och lär dig leda med självförtroende.

Den här utbildningen riktar sig till dig som är projektledare, samordnare, arbetsledare eller på annat sätt har ansvar för att leda och motivera medarbetarna till att nå verksamhetsmålen. Utbildningen förser dig med nödvändiga verktyg för att hantera ansvaret som din roll innebär. Du får lära dig effektiva och pedagogiska metoder för att samordna, coacha och motivera, ge konstruktiv feedback, hantera konflikter och förändringssituationer, styra samtal och möten samt ge engagerande presentationer. Du får även genomföra egna övningar och självskattningstest.

Genom utbildningen får du kunskap, råd och idéer kring hur du kan hantera ditt dagliga arbete och skapa en attraktiv arbetsplats genom ett motiverande, informellt ledarskap.

Relevanta nyckelord: Ledarskap, samordning, samarbete, kommunikation, delegation, beslutsfattande, motivation, självledarskap

Publicerad: 2018-03-24

Innehåll

  • Att leda utan formellt ansvar
  • Dialogsamtal med frågemetodik
  • Bygga fungerande team av individer
  • Coachande förhållningssätt i vardagen
  • Lyssna aktivt och ge feedback
  • Effektiva möten som engagerar
  • Att föra fram budskap som andra lyssnar på
  • Hantera konflikter och

Delmoment

0. Introduktion till kursen Att leda och samordna utan att vara chef

Utbildare Jan Kronkvist presenterar kursens innehåll och upplägg. Under extramaterialet finner du utbildarens PDF och arbetsmaterial.

Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 31 minuter)

1. Rollen som ledare

I delmomentet går Jan in på hur du leder och samordnar utan formellt ansvar.

Utbildare: Jan Kronkvist
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 31 minuter)

2. Är du en trygg ledare?

I delmomentet tar Jan upp medarbetarnas förtroende för dig som ledare. Under extramaterialet finner du frågor för dig att besvara, gärna tillsammans med någon som du känner tillit för.

Utbildare: Jan Kronkvist
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 31 minuter)

3. Omgiven av idioter?

I delmomentet förklarar Jan olika personligheters synsätt och förmågor. Under extramaterialet finner du ett självskattningstest.

Utbildare: Jan Kronkvist
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 31 minuter)

4. Bygga fungerande team

I delmomentet berör Jan tre nyckelfrågor för att forma högpresterande team.

Utbildare: Jan Kronkvist
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 31 minuter)

5. Kroppsspråket

I delmomentet visar Jan exempel på vad du kan signalera med kroppsspråket.

Utbildare: Jan Kronkvist
Längd: 14 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 31 minuter)

6. Tala så att andra vill lyssnaProva!

I delmomentet delar Jan med sig av tips på hur du för fram budskap som andra vill lyssna på.

Utbildare: Jan Kronkvist
Längd: 12 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 31 minuter)

7. Effektiva möten

I delmomentet delar Jan med sig av tips på hur du skapar strukturerade och engagerande möten. Under extramaterialet finner du strategier för hur du motiverar de olika DISC-personligheterna att gå på ett möte.

Utbildare: Jan Kronkvist
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 31 minuter)

8. Coachande ledarskap

I delmomentet lyfter Jan fram coachande förhållningssätt och ledarskap i vardagen.

Utbildare: Jan Kronkvist
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 31 minuter)

9. Samtal och dialog

I delmomentet visar Jan samtalstekniker och olika metoder för att påverka andra människor.

Utbildare: Jan Kronkvist
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 31 minuter)

10. Attraktiv arbetskultur

I delmomentet delar Jan med sig av råd kring hur du skapar en vinnande arbetsplatskultur.

Utbildare: Jan Kronkvist
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 31 minuter)

11. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen och delar med sig av tips.

Utbildare: Jan Kronkvist
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 31 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Att leda och samordna utan att vara chef och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Att leda och samordna utan att vara chef måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Att leda och samordna utan att vara chef 601 1 2370 Lägg i varukorg

Kontakt