Att leda på distans - Utbildning online

Att leda på distans - Utbildning online

Ledarskap | 2 timmar och 14 minuter

Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Lär dig de bästa teknikerna och strategierna för att leda team på distans. Förbättra din ledarskapsförmåga med vår utbildning online.

Den här utbildningen har ett enda fokus - att hjälpa dig som leder människor på distans. Du får reda på vilka utmaningar som 200 andra chefer har upplevt avseende digitalt ledarskap och vilka konkreta råd du kan följa för att skapa motivation, laganda och resultat.

Relevanta nyckelord: Distansledarskap, kommunikation, digitalt ledarskap, motivation, arbetsmiljö, samordning, virtuella möten, teamarbete

Uppdaterad/Granskad: 2024-05-06

Innehåll

  • Utmaningar, lösningar och uppdrag
  • Trivsel, mående, motivation och förtroende
  • Målsättning och resultat
  • Information och kommunikation
  • Digitala möten och kommunikationskanaler
  • Fördelar med digitalt ledarskap
  • Kommunikativa superkrafter
  • Digital KARMA - Kommunicera, Attrahera, Respektera, Motivera, Agera
  • Intervjuer om virtuellt ledarskap

Delmoment

0. Introduktion till kursen Att leda på distans

Utbildare Antoni Lacinai presenterar kursens innehåll och upplägg. Under extramaterial finner du utbildarens PDF.

Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 14 minuter)

1. Problem 1 - Trivseln hotas

I delmomentet tar Antoni upp problem med trivseln.

Utbildare: Antoni Lacinai
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 14 minuter)

2. Uppdrag - Vet du hur dina medarbetare mår?

I delmomentet ger Antoni dig i uppdrag att ta reda på hur dina medarbetare mår.

Utbildare: Antoni Lacinai
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 14 minuter)

3. Problem 2 - Produktivitetstapp

I delmomentet tar Antoni upp problem med produktivitetstapp.

Utbildare: Antoni Lacinai
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 14 minuter)

4. Uppdrag - Vet du vilken situation dina medarbetare har?

I delmomentet ger Antoni dig i uppdrag att ta reda på vilken situation dina medarbetare har.

Utbildare: Antoni Lacinai
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 14 minuter)

5. Problem 3 - Ditt kontrollbehov

I delmomentet tar Antoni upp problem med kontrollbehov.

Utbildare: Antoni Lacinai
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 14 minuter)

6. Uppdrag - Vems problem är det?

I delmomentet ger Antoni dig i uppdrag att ta reda på vems problemet är.

Utbildare: Antoni Lacinai
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 14 minuter)

7. Problem 4 - Brist på kommunikation och information

I delmomentet tar Antoni upp problem med brist på kommunikation och information.

Utbildare: Antoni Lacinai
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 14 minuter)

8. Uppdrag - Vilka kommunikationskanaler har ni?

I delmomentet ger Antoni dig i uppdrag att ta reda på vilka kommunikationskanaler ni har.

Utbildare: Antoni Lacinai
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 14 minuter)

9. Problem 5 - Din egen motivation

I delmomentet tar Antoni upp problem med motivation.

Utbildare: Antoni Lacinai
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 14 minuter)

10. Uppdrag - Hur mår du?

I delmomentet ger Antoni dig i uppdrag att fråga dig själv hur du mår.

Utbildare: Antoni Lacinai
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 14 minuter)

11. Problem 6 - Digitala möten

I delmomentet tar Antoni upp problem med digitala möten.

Utbildare: Antoni Lacinai
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 14 minuter)

12. Uppdrag - Hur bra är dina digitala möten?

I delmomentet ger Antoni dig i uppdrag att ta reda på hur bra dina digitala möten är.

Utbildare: Antoni Lacinai
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 14 minuter)

13. Tre tydliga fördelar med digitalt ledarskapProva!

I delmomentet tar Antoni upp tre tydliga fördelar med digitalt ledarskap.

Utbildare: Antoni Lacinai
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 14 minuter)

14. Tre kommunikativa superkrafter

I delmomentet tar Antoni upp tre kommunikativa superkrafter.

Utbildare: Antoni Lacinai
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 14 minuter)

15. Uppdrag - Vilken är din superkraft?

I delmomentet ger Antoni dig i uppdrag att ta reda på vilken din superkraft är.

Utbildare: Antoni Lacinai
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 14 minuter)

16. Lösning 1 - Skapa trivsel

I delmomentet presenterar Antoni en lösning på problemet med trivsel.

Utbildare: Antoni Lacinai
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 14 minuter)

17. Uppdrag - Lista tre saker du kan göra för att skapa trivsel

I delmomentet ger Antoni dig i uppdrag att lista tre saker du kan göra för att skapa trivsel.

Utbildare: Antoni Lacinai
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 14 minuter)

18. Lösning 2 - Bygg förtroende åt båda håll

I delmomentet presenterar Antoni en lösning på problemet med förtroende.

Utbildare: Antoni Lacinai
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 14 minuter)

19. Uppdrag - Hur visar du tillit?

I delmomentet ger Antoni dig i uppdrag att ta reda på hur du visar tillit.

Utbildare: Antoni Lacinai
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 14 minuter)

20. Lösning 3 - Kontrollbehov - sätt mål

I delmomentet presenterar Antoni en lösning på problemet med kontrollbehov.

Utbildare: Antoni Lacinai
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 14 minuter)

21. Uppdrag - Fråga varje vecka

I delmomentet ger Antoni dig i uppdrag att ställa frågor till medarbetarna varje vecka.

Utbildare: Antoni Lacinai
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 14 minuter)

22. Lösning 4 - Tillgängliggör information och öka kommunikation

I delmomentet presenterar Antoni en lösning kring kommunikation och information.

Utbildare: Antoni Lacinai
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 14 minuter)

23. Uppdrag - Fråga din personal hur de vill ha det

I delmomentet ger Antoni dig i uppdrag att fråga din personal hur de vill ha det.

Utbildare: Antoni Lacinai
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 14 minuter)

24. Lösning 5 - Bli bra på Digitala möten

I delmomentet presenterar Antoni en lösning på problemet med Digitala möten.

Utbildare: Antoni Lacinai
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 14 minuter)

25. Uppdrag - Gå en kurs om Digitala möten

I delmomentet ger Antoni dig i uppdrag att gå en kurs om Digitala möten.

 

Här finner du Antonis kurs Digitala möten:

https://diplomautbildning.se/utbildning/digitala-moten

Utbildare: Antoni Lacinai
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 14 minuter)

26. Framtiden

I delmomentet summerar utbildaren kursen och introducerar delmomenten med extramaterial.

Utbildare: Antoni Lacinai
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 14 minuter)

27. Extramaterial - Digital KARMA

I delmomentet går Antoni igenom extramaterialet Digital KARMA.

 

Klicka här för Antonis TED Talk

Utbildare: Antoni Lacinai
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 14 minuter)

28. Extramaterial: Virtual leadership - interview with Åsa Degermark

I delmomentet intervjuar Antoni Åsa Degermark om Virtual leadership.

Utbildare: Antoni Lacinai
Längd: 30 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 14 minuter)

29. Extramaterial: Virtual leadership - interview with Matthew Smith

I delmomentet intervjuar Antoni Matthew Smith om Virtual leadership.

Utbildare: Antoni Lacinai
Längd: 26 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 14 minuter)

30. Extramaterial: Virtual leadership - interview with Johan Levin

I delmomentet intervjuar Antoni Johan Levin om Virtual leadership.

Utbildare: Antoni Lacinai
Längd: 28 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 14 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Att leda på distans och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Att leda på distans måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Att leda på distans 874 1 2265 Lägg i varukorg

Kontakt