Belastningsergonomi och lyftteknik för vård- och omsorgspersonal - Utbildning online

Belastningsergonomi och lyftteknik för vård- och omsorgspersonal - Utbildning online

Vård och omsorg | 1 timme och 19 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Lär dig om belastningsergonomi för vårdpersonal och minimera arbetsrelaterade skador med vår utbildning online. Förbättra din arbetsmiljö idag!

I utbildningen får du som arbetar inom äldreomsorgen lära dig om belastningsergonomi och lyftteknik. Utbildningen går igenom uppbyggnad och funktioner hos olika delar av kroppen, visar effekterna av stress, dålig hållning, felaktig lyftteknik och hur belastningsbesvär utvecklas. Utbildningen följer Arbetsmiljöverkets riktlinjer.

Relevanta nyckelord: Arbetsskador, Fysisk belastning, Hälsosamma arbetsplatser, Arbetsmiljö, Rörelseträning, Arbetsplatsdesign, Säkerhetsrutiner, Personlig skyddsutrustning

Uppdaterad/Granskad: 2024-05-06

Innehåll

  • Forskning
  • Hur utvecklas överbelastningsbesvär
  • Buller, synergonomi och stress
  • Olika former av belastningsskador
  • Tillämpad biomekanik och hävarm - att arbeta nära kroppen
  • Statiskt muskelarbete och ledbelastning
  • Muskler som inte används
  • Impulskraft och psykosocial betydelse för smärta
  • Ansvar för hälsa
  • Hälsa genom hela livet

Delmoment

0. Introduktion till Belastningsergonomi och lyftteknik för vård- och omsorgspersonal

Utbildare Daniel Hansson presenterar kursens innehåll och upplägg. Under extramaterial finner du utbildarens PDF.

Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 19 minuter)

1. Kvalitet

I delmomentet förklarar Daniel hur överbelastningsbesvär utvecklas.

Utbildare: Daniel Hansson
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 19 minuter)

2. Buller, synergonomi och stress

I delmomentet berör Daniel buller, synergonomi och stress.

 

Ladda gärna ner föreskriften om Organisatorisk och social arbetsmiljö här: https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/organisatorisk-och-social-arbetsmiljo-afs-20154/

 

Ladda gärna ner broschyren om belastning vid bildskärm och i digital miljö här: https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/broschyrer/belasta-ratt-vid-bildskarmen-och-i-den-digitala-miljon-broschyr-adi524.pdf

Utbildare: Daniel Hansson
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 19 minuter)

3. Belastningsskador

I delmomentet tar Daniel upp olika former av belastningsskador.

Utbildare: Daniel Hansson
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 19 minuter)

4. Jobba nära kroppen - Tillämpad biomekanik och hävarm del 1Prova!

I delmomentet går Daniel in på hur olika krafter påverkar kroppen.

Utbildare: Daniel Hansson
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 19 minuter)

5. Jobba nära kroppen - Tillämpad biomekanik och hävarm del 2

I delmomentet fortsätter Daniel att gå igenom tillämpad biomekanik.

Utbildare: Daniel Hansson
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 19 minuter)

6. Statiskt muskelarbete och ledbelastning

I delmomentet berör Daniel statiskt muskelarbete och ledbelastning.

Utbildare: Daniel Hansson
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 19 minuter)

7. Stillasittande och träning

I delmomentet förklarar Daniel vad som händer med muskler som inte används.

Utbildare: Daniel Hansson
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 19 minuter)

8. Impulskraft och psykosocial betydelse för smärta

I delmomentet berör Daniel impulskraft och psykosocial betydelse för smärta.

Utbildare: Daniel Hansson
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 19 minuter)

9. Ergonomi i praktiken

I delmomentet berör Daniel ergonomi i vardagen och hur onödiga lyft kan reduceras.

Utbildare: Daniel Hansson
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 19 minuter)

10. Ansvar

I delmomentet tar Daniel upp frågan om ansvar.

Utbildare: Daniel Hansson
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 19 minuter)

11. Friskt jobbat - Hälsa hela livet

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen och delar med sig av tips kring hur vi bibehåller hälsa genom hela livet.

Utbildare: Daniel Hansson
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 19 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Belastningsergonomi och lyftteknik för vård- och omsorgspersonal och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Belastningsergonomi och lyftteknik för vård- och omsorgspersonal måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Belastningsergonomi och lyftteknik för vård- och omsorgspersonal 742 1 1830 Lägg i varukorg

Kontakt