Bokföring - Utbildning online

Bokföring - Utbildning online

- Nyhet - | Ekonomi | 1 timme och 19 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Denna utbildning ger dig en grundlig introduktion till bokföring och redovisning, med fokus på svenska regelverk och praktiska tillämpningar.

Utbildningen är särskilt användbar för företagare, ekonomiansvariga och redovisningskonsulter som vill förbättra sina kunskaper och säkerställa att de följer aktuella lagkrav.

Kursen täcker flera centrala områden, inklusive bokföringslagen, redovisningsvaluta, systemdokumentation, sidoordnad bokföring och hantering av verifikationer.

Publicerad: 2024-06-03

Innehåll

 • Bokföringslagen och dess tillämpning
 • Definitioner och grundläggande begrepp
 • Tidpunkten för bokföring
 • Gemensam verifikation
 • Kontantmetoden
 • Räkenskapsinformation
 • Arkivering av räkenskapsinformation
 • Systemdokumentation
 • Redovisningsvaluta
 • Sidoordnad bokföring
 • Verifikationer

Delmoment

0. Introduktion till kursen Bokföring

Utbildare Benny Wedberg presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 19 minuter)

1. Tillämpning och innehållProva!

I detta delmoment förklaras tillämpningen av bokföringslagen och dess tillhörande allmänna råd från Bokföringsnämnden, inklusive grundläggande bokföringsregler och specifika krav för olika typer av företag.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 19 minuter)

2. Definitioner

I detta delmoment förklaras definitioner och grundläggande begrepp inom bokföringslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd, såsom bokföringspost, affärshändelse, verifikation, räkenskapsinformation och nettoomsättning.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 19 minuter)

3. Bokföringspost

I detta delmoment förklaras när en bokföringspost anses vara varaktigt bokförd, regler för rättelser av felaktiga bokföringsposter, samt vilka uppgifter som ska finnas i den löpande bokföringen.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 19 minuter)

4. Tidpunkt för bokföring

I detta delmoment förklaras tidpunkten för bokföring, inklusive regler för när kontanta in- och utbetalningar samt andra affärshändelser ska bokföras, och de specifika tidsramarna för senareläggning beroende på företagets storlek och omsättning.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 19 minuter)

5. Gemensam verifikation

I detta delmoment förklaras användningen av gemensam verifikation i bokföring, som innebär att flera affärshändelser sammanförs och dokumenteras i en enda verifikation, samt när och hur detta används i praktiken.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 19 minuter)

6. Kontantmetoden

I detta delmoment förklaras kontantmetoden för bokföring, inklusive dess tillämpning, fördelar och nackdelar, samt dess påverkan på kontrollbalansräkning och företagets ekonomiska översikt.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 19 minuter)

7. Räkneskapsinformation

I detta delmoment förklaras vad räkenskapsinformation är, vilka typer av dokument som klassificeras som räkenskapsinformation och deras betydelse för att styrka bokföringen.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 19 minuter)

8. Arkivering

I detta delmoment förklaras reglerna för arkivering av räkenskapsinformation, inklusive hur länge information ska bevaras, kraven på säkerhetskopiering och förvaring.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 19 minuter)

9. Systemdokumentation

I detta delmoment förklaras vad systemdokumentation och dess syfte och innehåll.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 19 minuter)

10. Redovisningsvaluta

I detta delmoment förklaras reglerna för redovisningsvaluta i bokföring, inklusive hur affärshändelser i andra valutor ska omräknas till redovisningsvalutan, vilka företag som kan använda euro istället för svenska kronor, och hanteringen av valutakursdifferenser.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 19 minuter)

11. Sidoordnad bokföring

I detta delmoment förklaras sidoordnad bokföring, vilket innefattar separata bokföringsmoduler som kundreskontra, leverantörsreskontra och anläggningsregister, samt deras syfte och innehåll. Det omfattar också hur företag kan hantera och redovisa materiella och immateriella anläggningstillgångar.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 19 minuter)

12. Verifikationer

I detta delmoment förklaras vikten av verifikationer i bokföring, inklusive krav på att de ska vara varaktiga och kunna identifiera motparten. Det täcker också regler för obrutna verifikationsnummer, kontering och rättelser av felaktiga verifikationer.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 19 minuter)

13. Sammanfattning

I det avslutande delmomentet sammanfattar utbildaren kursen.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 19 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Bokföring och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Bokföring måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Bokföring 1155 1 1750 Lägg i varukorg

Kontakt