Bokföring - Fördjupningskurs - Utbildning online

Bokföring - Fördjupningskurs - Utbildning online

Ekonomi | 59 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Bli en mästare på bokföring med denna praktiska utbildning online. Du får en djup förståelse för bokföring och dess praktiska tillämpning. Börja redan idag!

Utbildningen Bokföring - Fördjupningskurs riktar sig till dig som behärskar grunderna i löpande bokföring och vill lära dig mer om att bokföra affärshändelser. I utbildningen berörs de gemensamma reglerna liksom undantagen som gäller för olika företagsformer som aktiebolag och enskild firma. Ett tjugotal olika affärshändelser samt exempel på ej avdragsgilla kostnader gås igenom.

Utbildningen är en fortsättning på Bokföring - Grundkurs.

Relevanta nyckelord: Bokföring, redovisning, moms, årsredovisning, bokslut, avskrivningar, kalkylering, utbildning och handledning

Uppdaterad/Granskad 2024-01-31

Innehåll

 • Grundläggande ekonomiska begrepp
 • Att verifiera affärshändelser
 • Att bokföra utbetalning av lön
 • Skillnad mellan kostnadsersättning och bilförmån
 • Att bokföra leasing av personbil
 • Avdragsgill och ej avdragsgill representation
 • Försäljning och momssatser
 • Försäljning av inventarier
 • Periodavslut
 • Inbetalning till skattekonto
 • Sen inbetalning till skattekonto
 • Banklån och räntedebitering
 • Aktieutdelning
 • EU-handel
 • Ej avdragsgilla kostnader
 • Rättelse i bokföringen

Delmoment

0. Introduktion till kursen Bokföring - Fördjupningskurs

Utbildare Benny Wedberg presenterar kursens innehåll och upplägg. Under extramaterial finner du utbildarens PDF.

Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 59 minuter)

1. AffärshändelserProva!

I delmomentet förklarar Benny grundläggande begrepp och hur du verifierar en affärshändelse.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 59 minuter)

2. Lön

I delmomentet tar Benny upp hur du bokför utbetalning av lön.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 59 minuter)

3. Kostnadsersättning

I delmomentet förklarar Benny hur kostnadsersättning skiljer sig från bilförmån.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 59 minuter)

4. Billeasing

I delmomentet berör Benny hur du bokför leasing av personbil.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 59 minuter)

5. Representation

I delmomentet förklarar Benny vad som gäller vid avdragsgill och ej avdragsgill representation.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 59 minuter)

6. Försäljning

I delmomentet visar Benny två exempel på intäkter.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 59 minuter)

7. Inventarier

I delmomentet förklarar Benny hur det går till vid försäljning av inventarier.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 59 minuter)

8. Periodavslut

I delmomentet förklarar Benny vad som gäller vid periodavslut.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 59 minuter)

9. Skattekonto

I delmomentet visar Benny inbetalning och sen inbetalning till skattekonto.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 59 minuter)

10. Banklån

I delmomentet tar Benny upp återbetalning av banklån och räntedebitering.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 59 minuter)

11. Aktieutdelning

I delmomentet tar Benny upp vad som gäller vid aktieutdelning.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 59 minuter)

12. EU-handel

I delmomentet förklarar Benny hur du gör vid handel inom EU.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 59 minuter)

13. Ej avdragsgilla kostnader

I delmomentet förklarar Benny vilka kostnader som inte är avdragsgilla.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 59 minuter)

14. Rättelse

I delmomentet visar Benny hur du genomför rättelser i bokföringen.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 59 minuter)

15. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 59 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Bokföring - Fördjupningskurs och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Bokföring - Fördjupningskurs måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Bokföring - Fördjupningskurs 659 1 1725 Lägg i varukorg

Kontakt