Bokföring - Grundkurs - Utbildning online

Bokföring - Grundkurs - Utbildning online

Ekonomi | 1 timme och 5 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Enkel, effektiv och lättillgänglig grundkurs i bokföring, online. Börja din utbildning idag!

Med den här utbildningen får du lära dig grunderna i bokföring såsom kontering av affärshändelser och att bokföra intäkter, kostnader, tillgångar och skulder. I utbildningen klargörs begreppen debet och kredit samt skillnaden mellan de ekonomiska rapporterna balans- och resultaträkning.

Utbildningen kräver inga förkunskaper, men det kan vara praktiskt att stifta bekantskap med de ekonomiska begreppen i Ekonomi - Grundkurs om du är nybörjare i ämnet. Fortsätt gärna med Bokföring - Fördjupningskurs.

Relevanta nyckelord: Bokföring, redovisning, moms, årsredovisning, bokslut, avskrivningar, kalkylering, utbildning och handledning

Uppdaterad/Granskad: 2024-03-09

Innehåll

 • Grundläggande bokföring
 • Syfte med bokföring
 • Vad ska bokföras?
 • Resultatrapport
 • Balansrapport
 • Kontering
 • Konton, kontoplaner och kontoklasser
 • Bokföra intäkter
 • Bokföra kostnader
 • Bokföra tillgångar
 • Bokföra skulder
 • Bokföra lön
 • Avstämning
 • Debet och kredit

Delmoment

0. Introduktion till kursen Bokföring - Grundkurs

Utbildare Benny Wedberg presenterar kursens innehåll och upplägg. Under extramaterial finner du utbildarens PDF.

Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 5 minuter)

1. Bokföring

I delmomentet förklarar Benny varför bokföringen är viktig.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 5 minuter)

2. Intäkter

I delmomentet går Benny igenom intäkter.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 5 minuter)

3. Kostnader

I delmomentet går Benny igenom kostnader.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 5 minuter)

4. Tillgångar

I delmomentet går Benny igenom tillgångar.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 5 minuter)

5. Skulder och eget kapital

I delmomentet går Benny igenom skulder och eget kapital.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 5 minuter)

6. Ekonomiska rapporter

I delmomentet tar Benny upp resultatrapport och balansrapport.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 5 minuter)

7. Dubbel bokföring

I delmomentet förklarar Benny innebörden av dubbel bokföring.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 5 minuter)

8. Företaget startarProva!

I delmomentet förklarar Benny skillnaden mellan när en enskild firma och ett aktiebolag bildas.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 5 minuter)

9. Bokföra intäkter

I delmomentet förklarar Benny hur du bokför intäkter.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 5 minuter)

10. Bokföra kostnader

I delmomentet förklarar Benny hur du bokför kostnader.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 5 minuter)

11. Bokföra lön

I delmomentet förklarar Benny hur du bokför lön.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 5 minuter)

12. Bokföra tillgångar

I delmomentet förklarar Benny hur du bokför tillgångar.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 5 minuter)

13. Bokföra skulder

I delmomentet förklarar Benny hur du bokför skulder.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 5 minuter)

14. Bokföringen avslutas

I delmomentet förklarar Benny hur bokföringen avslutas.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 12 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 5 minuter)

15. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 5 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Bokföring - Grundkurs och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Bokföring - Grundkurs måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Bokföring - Grundkurs 658 1 1725 Lägg i varukorg

Kontakt