Bokslut - Aktiebolag - Utbildning online

Bokslut - Aktiebolag - Utbildning online

Ekonomi | 37 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Lär dig allt om hur du gör ett bokslut för ditt aktiebolag med vår onlineutbildning. Spara tid och pengar med denna praktiska utbildning.

I den här utbildningen får du lära dig att upprätta bokslut i aktiebolag. I utbildningen förklaras skillnaden mellan förutbetalda kostnader och upplupna intäkter samt upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Vidare berörs semesterlöneskuld, särskild löneskatt, kundfordringar, ej avdragsgilla kostnader och ej skattepliktiga intäkter, bokslutsdispositioner, skatteberäkning och hur du avslutar bokföringen.

Utbildningen är grundläggande för redovisningskonsulter, egenföretagare och ekonomiassistenter och passar även dig som arbetar med löpande bokföring och vill lära dig att upprätta bokslut i aktiebolag.

Relevanta nyckelord: Bokslut, aktiebolag, resultaträkning, balansräkning, revisor, årsredovisning, beskattning, utbildning och handledning

Uppdaterad/Granskad: 2024-03-09

Innehåll

 • Bokslut i aktiebolag
 • Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
 • Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
 • Semesterlöneskuld
 • Särskild löneskatt
 • Kundfordringar
 • Ej avdragsgilla kostnader
 • Ej skattepliktiga intäkter
 • Bokslutsdispositioner
 • Skatteberäkning
 • Bokföringen avslutas

Delmoment

0. Introduktion till kursen Bokslut - Aktiebolag

Utbildare Benny Wedberg presenterar kursens innehåll och upplägg. Under extramaterialet finner du utbildarens PDF.

Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 37 minuter)

1. Bokslut

I delmomentet tar Benny upp bokslutets syfte.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 37 minuter)

2. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

I delmomentet förklarar Benny vad förutbetalda kostnader och upplupna intäkter innebär.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 37 minuter)

3. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

I delmomentet förklarar Benny vad upplupna kostnader och förutbetalda intäkter innebär.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 37 minuter)

4. Semesterlöneskuld

I delmomentet berör Benny semesterlöneskuld.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 37 minuter)

5. Särskild löneskatt

I delmomentet går Benny igenom särskild löneskatt.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 37 minuter)

6. KundfordringarProva!

I delmomentet behandlar Benny kundfordringar.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 37 minuter)

7. Ej avdragsgilla kostnader

I delmomentet förklarar Benny vad som avses med ej avdragsgilla kostnader.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 37 minuter)

8. Ej skattepliktiga intäkter

I delmomentet tar Benny upp ej skattepliktiga intäkter.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 37 minuter)

9. Bokslutsdispositioner

I delmomentet går Benny in på bokslutsdispositioner.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 37 minuter)

10. Skatteberäkning

I delmomentet förklarar Benny hur du beräknar skatten i företaget.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 37 minuter)

11. Bokföringen avslutas

I delmomentet förklarar Benny hur bokföringen avslutas.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 37 minuter)

12. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 37 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Bokslut - Aktiebolag och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Bokslut - Aktiebolag måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Bokslut - Aktiebolag 689 1 1725 Lägg i varukorg

Kontakt