Bokslutsdispositioner - Utbildning online

Bokslutsdispositioner - Utbildning online

Ekonomi | 59 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Bli ett proffs på bokslutsdispositioner med vår onlineutbildning. Lär dig allt du behöver veta för att lyckas i din roll. Börja idag!

Utbildningen Bokslutsdispositioner berör såväl frivilliga som tvingande resultatregleringar som kan bidra till att minska ett företags vinst och skatt. I utbildningen förklaras vilka regler som gäller för olika företagsformer såsom aktiebolag, ekonomisk förening, enskild firma och handelsbolag. Bokslutsdispositioner som behandlas är avskrivning över plan, restvärdesavskrivning, skattemässigt inkuransavdrag på lager, periodiseringsfonder, expansionsfonder och räntefördelning.

Utbildningen riktar sig till nyblivna och erfarna ekonomer och ekonomiansvariga samt egenföretagare.

Relevanta nyckelord: Bokslut, avskrivningar, reservfonder, vinstutdelning, skattekonto, bokslutsbrev, revisor, utbildning och handledning

Uppdaterad/Granskad: 2024-03-09

Innehåll

  • Bokslutsdispositioner i enskild firma och handelsbolag
  • Bokslutsdispositioner i aktiebolag och ekonomisk förening
  • Avskrivning över plan
  • Restvärdesavskrivning
  • Skattemässigt inkuransavdrag på lager
  • Periodiseringsfond
  • Expansionsfond
  • Räntefördelning

Delmoment

0. Introduktion till kursen Bokslutsdispositioner

Utbildare Benny Wedberg presenterar kursens innehåll och upplägg. Under extramaterialet finner du utbildarens PDF.

Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 59 minuter)

1. Översikt över bokslutsdispositioner

I delmomentet delar Benny med sig av en översikt över bokslutsdispositioner.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 59 minuter)

2. Avskrivning över plan

I delmomentet tar Benny upp avskrivning över plan och avskrivning enligt plan.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 59 minuter)

3. Lager

I delmomentet förklarar Benny vad som gäller för lager.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 59 minuter)

4. Räntefördelning

I delmomentet förklarar Benny vad som gäller vid räntefördelning.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 59 minuter)

5. Periodiseringsfond i enskild firma eller handelsbolag.Prova!

I delmomentet tar Benny upp vad som gäller för periodiseringsfond i enskild firma eller handelsbolag.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 59 minuter)

6. Expansionsfond

I delmomentet går Benny in på reglerna kring expansionsfond.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 59 minuter)

7. Summering av deklarationsposter

I delmomentet summerar Benny de olika deklarationsposterna.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 59 minuter)

8. Periodiseringsfond i aktiebolag eller ekonomisk förening

I delmomentet tar Benny upp vad som gäller för periodiseringsfond i aktiebolag eller ekonomisk förening.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 59 minuter)

9. Bokslutsdispositioner i aktiebolag

I delmomentet förklarar Benny vad som gäller vid bokslutsdispositioner i aktiebolag.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 59 minuter)

10. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 59 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Bokslutsdispositioner och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Bokslutsdispositioner måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Bokslutsdispositioner 698 1 1725 Lägg i varukorg

Kontakt