Bas P och Bas U - Byggarbetsmiljösamordnare - Utbildning online

Bas P och Bas U - Byggarbetsmiljösamordnare - Utbildning online

Arbetsmiljö och säkerhet | 4 timmar och 14 minuter

Motsvarar 2 dagar lärarledd utbildning

Beskrivning

Bli en effektiv Byggarbetsmiljösamordnare med vår onlineutbildning om Bas P och Bas U. Lär dig allt du behöver veta för att göra en skillnad på arbetsplatsen.

Detta är en digital version av Branschutbildarnas lärarledda utbildning Bas-P/Bas-U - Byggarbetsmiljösamordnare. Utbildningen följer Arbetsmiljöverkets rekommendationer.

I utbildningen avhandlas Arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöförordningen, Arbetsmiljöverkets föreskrifter, EU-direktiv och EU:s rättsakter, Bygg- och anläggningsföreskriften, Konsumenttjänstlagen samt förordningar, regler och roller i byggbranschen.

Vidare tas statistik kring arbetsskador och arbetssjukdomar upp, liksom det ansvar som följer med olika roller och vilken utbildning, kompetens och erfarenhet som krävs för att bli byggarbetsmiljösamordnare. Utbildningen går även in på systematiskt arbetsmiljöarbete, riskbedömning, dokumentation, belastningsergonomi, asbest samt projekteringsansvar och grundprinciper.

Du får lära dig om kemiska arbetsmiljörisker, buller, användande av stegar, arbetsbockar och ställningar, lyftanordningar och lyftredskap, hur besiktningar går till och vilka skyddsåtgärder som bör vidtas.

Du får även tillgång till självstudiematerial.

Relevanta nyckelord: Byggarbetsmiljö, arbetsmiljölagstiftning, säkerhets- och skyddsåtgärder, samordning, riskbedömning, dokumentation, utbildning och certifiering

Publicerad: 2022-11-21

Innehåll

 • Bakgrund till lagar och regelverk
 • Statistik kring arbetsskador och arbetssjukdomar
 • Arbetsmiljölagen
 • Arbetsmiljöförordningen
 • Arbetsmiljöverkets föreskrifter
 • EU-direktiv
 • EU:s rättsakter
 • Förordningar, regler och roller i byggbranschen
 • Bygg- och anläggningsföreskriften
 • Ansvar för olika roller
 • Arbetsgivarens ansvar
 • Arbetstagarens ansvar
 • Konsumenttjänstlagen
 • Straffansvar och sanktionsavgifter
 • Regler kring planering och utförande av byggnads- och anläggningsarbete
 • Exempel på byggnads- och anläggningsarbete
 • Byggarbetsmiljösamordnare
 • Vilken utbildning, kompetens och erfarenhet krävs?
 • Arbetsmiljöplan
 • Särskilda risker
 • Vad ska dokumenteras/protokollföras?
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Riskbedömning
 • Belastningsergonomi
 • Asbest
 • Projekteringsansvar och grundprinciper
 • Stegar, arbetsbockar och ställningar
 • Kemiska arbetsmiljörisker
 • Buller
 • Lyftanordningar och lyftredskap
 • Besiktningar
 • Skyddsåtgärder
 • Självstudiematerial

Delmoment

0. Introduktion till kursen Byggarbetsmiljösamordnare Bas-P och Bas-U

Utbildare Anders Högström presenterar kursens innehåll och upplägg. Han går även igenom bakgrunden till rådande lagar och regelverk som finns i Sverige. Vidare berörs statistik kring arbetsskador, arbetssjukdomar och liknande, för att ge en känsla för var riskerna kan vara som störst. Därefter avhandlas Arbetsmiljölagen, EU-direktiv, förordningar, regler och roller i byggbranschen.

Under kursmaterial finner du utbildarens presentation och i den finns även en länk till självstudiematerialet.

Längd: 14 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 14 minuter)

1. Arbetsmiljölagstiftningen i stort

I delmomentet fortsätter Anders att gå igenom Arbetsmiljölagen, EU:s rättsakter, Arbetsmiljöförordningen, Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS) och ansvar för olika roller.

Utbildare: Anders Högström
Längd: 18 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 14 minuter)

2. Arbetsmiljölagen SFS 1977.1160 del 1

I delmomentet berör Anders Konsumenttjänstlagen och kraven på byggherren.

Utbildare: Anders Högström
Längd: 17 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 14 minuter)

3. Arbetsmiljölagen SFS 1977.1160 del 2

I delmomentet förklarar Anders vad Bas-P respektive Bas-U ska göra.

Utbildare: Anders Högström
Längd: 17 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 14 minuter)

4. Gemensamma arbetsställen, straffansvar och sanktionsavgifter

I delmomentet förklarar Anders vad som gäller avseende gemensamma arbetsställen för Bas-P och Bas-U, straffansvar och sanktionsavgifter.

Utbildare: Anders Högström
Längd: 17 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 14 minuter)

5. AFS.19933 Byggnads- och anläggningsarbete del 1

I delmomentet går Anders igenom regelverket kring byggnads- och anläggningsarbete.

Utbildare: Anders Högström
Längd: 12 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 14 minuter)

6. AFS.19993 Byggnads- och anläggningsarbete del 2

I delmomentet fortsätter Anders att gå igenom regelverket kring byggnads- och anläggningsarbete. Vilken utbildning, kompetens och erfarenhet krävs för att bli byggarbetsmiljösamordnare?

Utbildare: Anders Högström
Längd: 15 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 14 minuter)

7. AFS.19993 Byggnads- och anläggningsarbete del 3

I delmomentet fortsätter Anders att gå igenom regelverket kring byggnads- och anläggningsarbete. Han förklarar när förhandsanmälan och arbetsmiljöplan utgör krav och tar upp särskilda risker, sanktionsavgifter och dokumentation.

Utbildare: Anders Högström
Längd: 25 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 14 minuter)

8. AFS.19993 Byggnads- och anläggningsarbete del 4

I delmomentet fortsätter Anders att gå igenom regelverket kring byggnads- och anläggningsarbete och förklarar vad som ska dokumenteras.

Utbildare: Anders Högström
Längd: 17 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 14 minuter)

9. AFS.20011 Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)Prova!

I delmomentet förklarar Anders vad arbetsgivaren ska göra avseende systematiskt arbetsmiljöarbete och hur riskbedömning går till.

Utbildare: Anders Högström
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 14 minuter)

10. AFS.20122 Belastningsergonomi

I delmomentet går Anders igenom belastningsergonomi, riskbedömning, säkerhet och ansvar.

Utbildare: Anders Högström
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 14 minuter)

11. AFS.20061 Asbest

I delmomentet förklarar Anders vad som gäller avseende asbest.

Utbildare: Anders Högström
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 14 minuter)

12. Arbetsplatsens utformning

I delmomentet förklarar Anders regelverket kring arbetsplatsen utformning och underhåll.

Utbildare: Anders Högström
Längd: 20 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 14 minuter)

13. Stegar, arbetsbockar och ställningar

I delmomentet förklarar Anders vad som gäller vid användande av stegar, arbetsbockar och ställningar.

Utbildare: Anders Högström
Längd: 15 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 14 minuter)

14. AFS.201119 Kemiska arbetsmiljörisker

I delmomentet berör Anders kemiska riskkällor, hygieniska gränsvärden, brandrisker och säkerhet kring kemikalier.

Utbildare: Anders Högström
Längd: 13 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 14 minuter)

15. Buller

I delmomentet tar Anders upp bullrig arbetsmiljö och vad som gäller vid användande av lyftanordning eller lyftredskap.

Utbildare: Anders Högström
Längd: 12 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 14 minuter)

16. Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar

I delmomentet förklarar Anders hur besiktning av lyftanordningar och andra tekniska anordningar går till.

Utbildare: Anders Högström
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 14 minuter)

17. Skyddsåtgärder mot skada genom fall

I delmomentet berättar Anders om skyddsåtgärder för att förhindra skador vid fall eller ras.

Utbildare: Anders Högström
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 14 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Bas P och Bas U - Byggarbetsmiljösamordnare och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Bas P och Bas U - Byggarbetsmiljösamordnare måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Bas P och Bas U - Byggarbetsmiljösamordnare 1033 1 2590 Lägg i varukorg

Kontakt