ChatGPT - Grundkurs - Utbildning online

ChatGPT - Grundkurs - Utbildning online

- Nyhet - | Data och IT | 1 timme och 41 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Vill du få ett försprång och verkligen förstå hur du kan använda ChatGPT effektivt? Denna grundkurs i ChatGPT erbjuder en omfattande introduktion till artificiell intelligens och ChatGPT som verktyg.

Du får praktiska tips om hur du kommer igång och lär dig att använda både grundläggande och avancerade promptar för att maximera nyttan av ChatGPT. Vi går igenom hur du kan generera och analysera text, bilder och data, samt hur du kan använda GPT-plugins för specifika uppgifter.

Genom kursen lär du dig att effektivisera ditt arbete, spara tid och förbättra kvaliteten på dina projekt. Kursen täcker även viktiga aspekter som begränsningar och dataintegritet, och ger insikt i framtidens chatbottar. Perfekt för dig som vill utnyttja kraften i AI och ligga steget före.

Publicerad: 2024-06-14

Innehåll

  • ChatGPT
  • Komma igång
  • Praktiska steg
  • Initiera dialoger
  • Promptar
  • Anpassa ChatGPTs svar
  • Generering av bilder och kod
  • GPT:er och plugins
  • Begränsningar

Delmoment

0. Introduktion till 'ChatGPT - Grundkurs'

Utbildaren Peter Siljerud ger en kort introduktion till utbildningen. Under kursmaterial finner du utbildarens presentation.

Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 41 minuter)

1. En introduktion till AI och ChatGPT

I detta delmoment får vi en introduktion till AI och ChatGPT, inklusive dess definitioner, funktioner och tillämpningar, samt en översikt över hur språkmodeller som GPT tränas och förbättras med hjälp av både data och mänsklig feedback.

Utbildare: Peter Siljerud
Längd: 12 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 41 minuter)

2. Hur man kommer igångProva!

I detta delmoment får vi praktiska tips om hur man kommer igång med ChatGPT, inklusive hur man skapar ett konto, anpassar svaren och överväger fördelarna med att använda betalversionen.

Utbildare: Peter Siljerud
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 41 minuter)

3. Grundläggande promptar

I detta delmoment ser vi hur man använder ChatGPT i praktiken. Vi lär vi oss om grundläggande promtar och hur de kan användas för att initiera dialoger med ChatGPT, inklusive exempel på att svara på e-post, skriva anställningsbrev, korrigera texter, skapa recept och generera inköpslistor.

Utbildare: Peter Siljerud
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 41 minuter)

4. Avancerade promptar

I detta delmoment lär vi oss om avancerade promptar och hur man kan förbättra sina frågor för att få mer exakta svar från ChatGPT, samt hur man kan använda adjektiv, bifogade filer och specifika instruktioner för att styra tonen och innehållet i de genererade texterna.

Utbildare: Peter Siljerud
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 41 minuter)

5. Avancerade promptar del 2

I detta delmoment lär vi oss hur man kan använda avancerade promptar för att iterativt förbättra texten, anpassa innehållet för specifika målgrupper, och styra både detaljrikedom och format på svaren från ChatGPT.

Utbildare: Peter Siljerud
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 41 minuter)

6. Avancerade promptar del 3

I detta delmoment lär vi oss hur ChatGPT kan användas som en samtalspartner eller coach, dess begränsningar när det gäller realtidsinformation, och hur användarfeedback kan bidra till att förbättra kvaliteten på de svar som ChatGPT genererar.

Utbildare: Peter Siljerud
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 41 minuter)

7. Kvalitet och analys med ChatGPT

I detta delmoment lär vi oss hur ChatGPT kan användas för att generera och redigera bilder, skapa och analysera kod, sammanfatta stora dokument, tolka grafiska data och hantera tabeller och data.

Utbildare: Peter Siljerud
Längd: 13 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 41 minuter)

8. GPT:er

I detta delmoment lär vi oss om GPT-plugins, hur de utökar funktionaliteten hos ChatGPT, och hur man kan använda och bedöma dessa plugins för olika specifika uppgifter som matematiska beräkningar, bildförbättringar och presentationer.

Utbildare: Peter Siljerud
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 41 minuter)

9. Begränsningar

I detta delmoment diskuterar vi begränsningarna med ChatGPT, inklusive textmängd, säkerhetsfilter, risker med felaktiga svar, och vikten av att vara medveten om dataintegritet och moraliska aspekter.

Utbildare: Peter Siljerud
Längd: 14 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 41 minuter)

10. Framtiden för chattbotar

I detta avslutande delmoment diskuterar vi den snabba utvecklingen av chatbottar, hur ChatGPT presterar i tester, och de potentiella fördelarna och problemen med att använda AI i olika sammanhang.

Utbildare: Peter Siljerud
Längd: 14 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 41 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen ChatGPT - Grundkurs och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen ChatGPT - Grundkurs måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
ChatGPT - Grundkurs 1157 1 2135 Lägg i varukorg

Kontakt