CSR och hållbarhet - Utbildning online

CSR och hållbarhet - Utbildning online

Verksamhetsutveckling | 1 timme och 11 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Bli en expert på CSR och hållbarhet med en bekväm utbildning online. Lär dig hur du kan bidra till en bättre värld genom en mer hållbar framtid. Börja nu!

Den här utbildningen visar hur du kan arbeta praktiskt med CSR och hållbarhetsarbete. I utbildningen får du lära dig om definitioner och effekter av hållbarhetsarbete, vilka hållbarhetsfrågor som bör prioriteras och hur dessa implementeras i verksamheten. Du får även kunskaper om ramverk, standarder och certifieringar.

Utbildningen riktar sig huvudsakligen till ledare och medarbetare inom små och medelstora företag.

Relevanta nyckelord: Hållbarhet, socialt ansvarstagande, miljö, ekonomisk hållbarhet, samhällsengagemang, strategi, kommunikation, utbildning och handledning

Uppdaterad/Granskad: 2024-03-09

Innehåll

  • Definitioner av CSR och hållbarhetsarbete
  • Effekter av att arbeta med CSR och hållbarhet
  • Prioriterade hållbarhetsfrågor
  • Implementering och styrning
  • Ramverk och standarder
  • Certifieringar
  • CSR och hållbarhetsarbete i praktiken
  • Tips

Delmoment

0. Introduktion till kursen CSR och hållbarhet

Utbildare Maria Karlsson presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 11 minuter)

1. DefinitionerProva!

I delmomentet går Maria in på definitioner kring CSR och hållbarhet.

Utbildare: Maria Karlsson
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 11 minuter)

2. Varför?

I delmomentet tar Maria upp effekterna av att arbeta med CSR och hållbarhet.

Utbildare: Maria Karlsson
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 11 minuter)

3. Vad?

I delmomentet identifierar Maria de mest prioriterade hållbarhetsfrågorna.

Utbildare: Maria Karlsson
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 11 minuter)

4. Hur?

I delmomentet går Maria igenom implementering och styrning.

Utbildare: Maria Karlsson
Längd: 13 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 11 minuter)

5. Ramverk och standarder

I delmomentet går Maria igenom ramverk och standarder.

Utbildare: Maria Karlsson
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 11 minuter)

6. Certifieringar

I delmomentet tar Maria upp certifieringar.

Utbildare: Maria Karlsson
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 11 minuter)

7. CSR och hållbarhetsarbete i praktiken

I delmomentet tar Maria upp hur CSR och hållbarhetsarbete fungerar i praktiken.

Utbildare: Maria Karlsson
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 11 minuter)

8. Tips och summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen och delar med sig av tips.

Utbildare: Maria Karlsson
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 11 minuter)

Kursmaterial

Det finns inget kursmaterial till denna utbildning.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen CSR och hållbarhet och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen CSR och hållbarhet måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
CSR och hållbarhet 724 1 1400 Lägg i varukorg

Kontakt