Delegering inom vård och omsorg - Utbildning online

Delegering inom vård och omsorg - Utbildning online

Juridik | Vård och omsorg | 1 timme och 23 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Lär dig allt om delegering inom vård och omsorg. Bli expert på detta viktiga ämne med vår utbildning online. Börja nu!

Delegering är en speciell form av arbetsfördelning som används inom hälso- och sjukvården. Att delegera är att överlåta befogenhet, alltså fördela en arbetsuppgift till någon som annars inte skulle få utföra den. Ofta innebär delegeringen att vård- eller omsorgspersonal genom delegering får utföra medicinska arbetsuppgifter som de vanligtvis inte utför. Delegering får ske endast när det är förenligt med kravet på en god och säker vård.

I den här utbildningen får du veta mer om delegering och hur den ska utföras på rätt sätt för att vara förenlig med lagens krav. Utbildningen ger en bred genomgång av regelverket kopplat till delegering med syfte att öka kunskapen och förståelsen. Utbildningen tar upp såväl vårdgivarens som verksamhetschefens och den enskilda hälso- och sjukvårdspersonalens eller omsorgspersonalens aspekter kopplat till regleringen om delegering.

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar inom den regionala, kommunala eller privata hälso- och sjukvården, med direkt patientkontakt eller som har en ledande roll som verksamhetschef, enhetschef, MAS eller MAR. Utbildningen kan även var värdefull för dig som arbetar med hälso- och sjukvård på annat sätt privat, i kommun eller region och som i din yrkesroll kommer i kontakt med frågor kopplat till delegering. Utbildningen är därmed även relevant för andra tjänstemän, handläggare, jurister, förtroendevalda, m.fl. som hanterar frågeställningar avseende delegering i sin verksamhet.

Relevanta nyckelord: Delegering, ansvarsfördelning, arbetsmiljölagstiftning, delegation av uppgifter, kompetenskrav, dokumentation, utbildning och handledning

Uppdaterad/Granskad: 2024-03-09

Innehåll

  • Vad innebär delegering?
  • Hur regleras delegering?
  • Finns det särskilda förutsättningar för delegering?
  • Vad får delegeras?
  • Vilka arbetsuppgifter ligger utanför delegeringsområdet?
  • Vem får delegera?
  • Vad är medicinska arbetsuppgifter?
  • Vad innebär formell och reell kompetens?
  • Vad finns det för formkrav på delegering?
  • Vad gäller för upphörande och återkallelse av delegering?

Delmoment

0. Introduktion till kursen Delegering inom vård och omsorg

Utbildare Linda Larsson presenterar kursens innehåll och upplägg. Under kursmaterial finner du utbildarens presentation.

Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 23 minuter)

1. Reglering av delegering

Vilken lagstiftning reglerar delegering? I delmomentet pekar Linda ut relevant lagstiftning och föreskrifter inom delegeringsområdet. Hur fungerar dessa och samspelar regelverk med varandra?

Utbildare: Linda Larsson
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 23 minuter)

2. Vad är delegering?Prova!

I delmomentet presenterar Linda begreppet delegering och formerna för delegering. Hon förklarar vad delegering är och vad det innebär att delegera en arbetsuppgift.

Utbildare: Linda Larsson
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 23 minuter)

3. Formell kompetens

Kravet för att få delegera är att den som delegerar har formell kompetens. I delmomentet går Linda igenom vad formell kompetens innebär och vilka krav som ställs på personen som delegerar.

Utbildare: Linda Larsson
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 23 minuter)

4. Reell kompetens

Den som tar emot delegationen måste vara reellt kompetent för den aktuella medicinska arbetsuppgiften. I delmomentet går Linda igenom vad det innebär och vilka krav som ställs på personen som tar emot en delegering.

Utbildare: Linda Larsson
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 23 minuter)

5. Medicinska arbetsuppgifter

Delegering får ske av så kallade medicinska arbetsuppgifter, men vad innebär egentligen det? Var går gränsdragningen mot andra arbetsuppgifter inom vård och omsorg? I delmomentet reder Linda ut begreppet.

Utbildare: Linda Larsson
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 23 minuter)

6. Ansvarsfrågor

Vem ansvarar för att göra vad när det kommer till delegering? Vad gäller för delegering över organisationsgränser? I delmomentet förtydligar Linda vad som gäller kring ansvar kopplat till delegering.

Utbildare: Linda Larsson
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 23 minuter)

7. Information och kontroll

I delmomentet förtydligar Linda vad som gäller inför en delegering. Vad kan ske vad gäller information från den som delegerar till den som ska ta emot delegeringen? Linda går även igenom hur rätt kompetens hos den som ska ta emot delegeringen kontrolleras.

Utbildare: Linda Larsson
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 23 minuter)

8. Delegeringsbeslutet

I delmomentet går Linda igenom formkraven för delegeringsbeslut. Vad ska ett delegeringsbeslut innehålla? Finns det någon tidsgräns för hur länge ett delegeringsbeslut gäller?

Utbildare: Linda Larsson
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 23 minuter)

9. Dokumentation av delegeringsbeslut

I delmomentet tar Linda upp på vilket sätt delegering ska dokumenteras och hur delegeringsbeslut ska förvaras.

Utbildare: Linda Larsson
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 23 minuter)

10. Delegering av läkemedel

I delmomentet går Linda igenom vad som gäller vid delegering av läkemedel.

Utbildare: Linda Larsson
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 23 minuter)

11. Utanför delegeringsområdet

I delmomentet reder Linda ut och ger exempel på områden och arbetsuppgifter som inte behöver delegeras. Frågor om egenvård, arbetsuppgifter förbehållna särskilda yrkeskategorier och kompetensgrundande arbetsuppgifter avhandlas.

Utbildare: Linda Larsson
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 23 minuter)

12. Omprövning, upphörande, återkallande

Vad gäller om en delegering inte kan utföras på korrekt sätt? Om den som har delegerat eller den som har tagit emot delegeringen slutar sin tjänst eller får förändrade arbetsuppgifter, vad gäller då? I delmomentet går Linda igenom regelverket kring vad som gäller när en delegering måste omprövas eller återkallas samt när en delegering upphör.

Utbildare: Linda Larsson
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 23 minuter)

13. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen och berör vad som är viktigt att ha med sig i det vidare arbetet med delegering. Hon ger även tips på ytterligare läsning om delegering och hanteringen av medicinska arbetsuppgifter.

Utbildare: Linda Larsson
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 23 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Delegering inom vård och omsorg och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Delegering inom vård och omsorg måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Delegering inom vård och omsorg 1007 1 2585 Lägg i varukorg

Kontakt