Det viktiga samtalet - Utbildning online

Det viktiga samtalet - Utbildning online

Kommunikation | 30 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Lär dig hur du kan hantera det viktiga samtalet effektivt genom vår utbildning. Få tips och verktyg för att göra dina samtal mer effektiva och produktiva. Utbildningen är online! 

I utbildningen får du lära dig hur du utvärderar dina medarbetares prestationer och ringar in problemet om någon i organisationen inte presterar. Du får råd kring vad du bör tänka och träna på innan, under och efter ett viktigt samtal och vilka fallgropar du kan undvika.

Relevanta nyckelord: Kommunikation, samtalsteknik, empati, feedback, konflikthantering, relationsbyggande, ledarskap, utbildning och handledning

Uppdaterad/Granskad: 2024-03-09

Innehåll

  • Att utvärdera medarbetarnas prestationer
  • Att ringa in problemet om medarbetare inte presterar
  • Exempel på upplägg och manus vid viktigt samtal
  • Före, under och efter det viktiga samtalet
  • Vanligt förekommande fallgropar vid det viktiga samtalet
  • Vikten av att träna på viktiga samtal

Delmoment

0. Introduktion till kursen Det viktiga samtaletProva!

Utbildare Katarina Bondeson presenterar kursens innehåll och upplägg. Under extramaterial finner du utbildarens PDF.

Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 30 minuter)

1. Hur jag utvärderar prestation

I delmomentet förklarar Katarina hur du som chef kan utvärdera medarbetarnas prestationer.

Utbildare: Katarina Bondeson
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 30 minuter)

2. Ringa in problemet

I delmomentet förklarar Katarina hur du ringar in problemet. Under extramaterialet finner du utbildarens PDF.

Utbildare: Katarina Bondeson
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 30 minuter)

3. Exempel på upplägg och manus

I delmomentet ger Katarina exempel på upplägg och manus inför det viktiga samtalet.

Utbildare: Katarina Bondeson
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 30 minuter)

4. Före, under och efter det viktiga samtalet

I delmomentet går Katarina igenom vad du behöver tänka på innan, under och efter det viktiga samtalet.

Utbildare: Katarina Bondeson
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 30 minuter)

5. Fallgropar

I delmomentet tar Katarina upp vanliga fallgropar.

Utbildare: Katarina Bondeson
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 30 minuter)

6. Vikten av att träna

I delmomentet berör Katarina vikten av att träna inför det viktiga samtalet. Under extramaterialet finner du utbildarens PDF.

Utbildare: Katarina Bondeson
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 30 minuter)

7. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen. Under extramaterialet finner du utbildarens PDF.

Utbildare: Katarina Bondeson
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 30 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Det viktiga samtalet och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Det viktiga samtalet måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Det viktiga samtalet 770 1 1075 Lägg i varukorg

Kontakt