Digitala kundmöten - Utbildning online

Digitala kundmöten - Utbildning online

Kommunikation | Sälj och marknad | 1 timme och 5 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Lär dig hur du optimerar dina digitala kundmöten med vår praktiska utbildning online. Förbättra dina färdigheter idag!

I den här utbildningen får du lära dig att planera och genomföra digitala kundmöten. Under utbildningen får du reflektera över och besvara frågor samt utföra uppdrag som bidrar till att förbättra olika aspekter kring din digitala närvaro och din samtalsprocess.

Relevanta nyckelord: Kundrelationer, digitala verktyg, virtuella möten, kundanpassning, kommunikation, försäljning, krishantering, utbildning och handledning

Uppdaterad/Granskad: 2024-04-04

Innehåll

  • Varför ska du bry dig om digitala kundmöten?
  • Vilka fyra stadier av digital mognad finns det bland säljare?
  • Vilka för- och nackdelar har digitala kundmöten?
  • Hur är samtalsprocessen för ett bra kundmöte?
  • Hur påverkas behovsanalysen i det digitala rummet?
  • Hur påverkas presentationsfasen i det digitala rummet?
  • Vilka nivåer av hårdvara behöver du för att vara professionell?
  • Vilka digitala hjälpmedel kan du använda?

Delmoment

0. Introduktion till kursen Digitala kundmöten

Utbildare Antoni Lacinai presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 5 minuter)

1. Fyra stadier

I delmomentet går Antoni igenom fyra stadier av digital mognad och attityd.

Utbildare: Antoni Lacinai
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 5 minuter)

2. Uppdrag 1

I delmomentet får du reflektera över och besvara två frågor rörande digital mognad och attityd.

Utbildare: Antoni Lacinai
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 5 minuter)

3. För- och nackdelar

I delmomentet tar Antoni upp för- och nackdelar med digitalisering.

Utbildare: Antoni Lacinai
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 5 minuter)

4. Uppdrag 2

I delmomentet får du reflektera över och besvara två frågor rörande attityd.

Utbildare: Antoni Lacinai
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 5 minuter)

5. Samtalsprocess VVV

I delmomentet förklarar Antoni samtalsprocessen VVV.

Utbildare: Antoni Lacinai
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 5 minuter)

6. Uppdrag 3

I delmomentet får du reflektera över och besvara frågor rörande din digitala närvaro.

Utbildare: Antoni Lacinai
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 5 minuter)

7. VetaProva!

I delmomentet går Antoni igenom hur du bör förhålla dig under den första fasen i samtalsprocessen.

Utbildare: Antoni Lacinai
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 5 minuter)

8. Uppdrag 4

I delmomentet får du i uppdrag att prova och att dokumentera de metoder som Antoni tog upp i det föregående delmomentet.

Utbildare: Antoni Lacinai
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 5 minuter)

9. Visa del 1

I delmomentet går Antoni igenom hur du bör förhålla dig under den andra fasen i samtalsprocessen.

Utbildare: Antoni Lacinai
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 5 minuter)

10. Uppdrag 5

I delmomentet får du i uppdrag att ordna belysning och dekoration inför dina videomöten.

Utbildare: Antoni Lacinai
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 5 minuter)

11. Visa del 2

I delmomentet går Antoni igenom vilken hårdvara du bör ha tillgång till under den andra fasen i samtalsprocessen.

Utbildare: Antoni Lacinai
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 5 minuter)

12. Uppdrag 6

I delmomentet får du i uppdrag att reflektera över hur du vill bli beskriven av dina kunder.

Utbildare: Antoni Lacinai
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 5 minuter)

13. Visa del 3

I delmomentet går Antoni igenom presentationsteknik som du bör behärska under den andra fasen i samtalsprocessen.

Utbildare: Antoni Lacinai
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 5 minuter)

14. Uppdrag 7

I delmomentet får du i uppdrag att repetera det föregående delmomentet och se över vad du kan förbättra.

Utbildare: Antoni Lacinai
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 5 minuter)

15. Visa del 4

I delmomentet tar Antoni upp hjälpmedel som du kan ha nytta av under den andra fasen i samtalsprocessen.

Utbildare: Antoni Lacinai
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 5 minuter)

16. Uppdrag 8

I delmomentet får du i uppdrag att kolla igenom vilka hjälpmedel du har och om de verkligen fungerar optimalt.

Utbildare: Antoni Lacinai
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 5 minuter)

17. Våga

I delmomentet går Antoni igenom hur du bör förhålla dig under den tredje fasen i samtalsprocessen.

Utbildare: Antoni Lacinai
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 5 minuter)

18. Summering och framtidsvision

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen och delar med sig av en framtidsvision.

Utbildare: Antoni Lacinai
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 5 minuter)

Kursmaterial

Det finns inget kursmaterial till denna utbildning.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Digitala kundmöten och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Digitala kundmöten måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Digitala kundmöten 958 1 2265 Lägg i varukorg

Kontakt