Digitala möten - Utbildning online

Digitala möten - Utbildning online

Kommunikation | 2 timmar och 34 minuter

Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Få insikt i världen av digitala möten med denna kompletta guide. Lär dig om allt från teknik till möjligheter i den här onlineutbildningen. Börja lära dig nu!

I den här utbildningen får du lära dig att planera och genomföra digitala möten. Du får tips på tekniska lösningar som underlättar för alla mötesdeltagare och olika uppdrag att utföra för att förbättra ditt digitala ledarskap.

Relevanta nyckelord: Virtuella möten, Online-konferenser, Webinarium, Fjärrsamarbete, Deltagande teknik, Videokonferenser, Internetanslutning, Digitala samarbetssystem

Uppdaterad/Granskad: 2024-04-04

Innehåll

  • För- och nackdelar med digitala möten
  • Mötesfakta
  • Tips före, under och efter mötet
  • Uppdrag att utföra
  • Tips per teknisk lösning
  • Digitala event
  • Intervjuer om digitala event och möten

Delmoment

0. Introduktion till kursen Digitala möten

Utbildare Antoni Lacinai presenterar kursens innehåll och upplägg. Under extramaterial finner du utbildarens PDF.

Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 34 minuter)

1. 2 nackdelar med digitala möten

I delmomentet tar Antoni upp nackdelar med digitala möten.

Utbildare: Antoni Lacinai
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 34 minuter)

2. Uppdrag - Hur trött blir du?

I delmomentet ger Antoni dig i uppdrag att observera hur mycket energi en dag med digitala möten kostar dig.

Utbildare: Antoni Lacinai
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 34 minuter)

3. 6 fördelar med digitala möten

I delmomentet tar Antoni upp fördelar med digitala möten.

Utbildare: Antoni Lacinai
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 34 minuter)

4. Uppdrag - Ersätta möten

I delmomentet ger Antoni dig i uppdrag att ta reda på varför ni har digitala möten.

Utbildare: Antoni Lacinai
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 34 minuter)

5. Mötesfakta

I delmomentet går Antoni igenom mötesfakta.

Utbildare: Antoni Lacinai
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 34 minuter)

6. Uppdrag - Hur mycket pengar slösar ni på ineffektiva möten?

I delmomentet ger Antoni dig i uppdrag att ta reda på hur mycket pengar ni slösar på ineffektiva möten.

Utbildare: Antoni Lacinai
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 34 minuter)

7. Tips före mötet

I delmomentet delar Antoni med sig av tips att tänka på före mötet.

Utbildare: Antoni Lacinai
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 34 minuter)

8. Uppdrag - Vad är målet och syftet med ditt nästa möte?Prova!

I delmomentet ger Antoni dig i uppdrag att ta reda på vad som är målet och syftet med ditt nästa möte.

Utbildare: Antoni Lacinai
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 34 minuter)

9. Fortsättning på tips före mötet

I delmomentet ger Antoni ytterligare tips att tänka på före mötet.

Utbildare: Antoni Lacinai
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 34 minuter)

10. Uppdrag - Spelregler och funktioner

I delmomentet ger Antoni dig i uppdrag att komma överens med dina kollegor om spelregler och att ta reda på vilka funktioner du behöver känna till och kunna inom systemet du arbetar i.

Utbildare: Antoni Lacinai
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 34 minuter)

11. Tips under mötet

I delmomentet går Antoni igenom tips att tänka på under mötet.

Utbildare: Antoni Lacinai
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 34 minuter)

12. Uppdrag - Hur länge innan mötet ska folk logga in?

I delmomentet ger Antoni dig i uppdrag att avgöra hur lång tid innan mötet som behövs för att deltagarna ska vara på plats för att allt ska fungera.

Utbildare: Antoni Lacinai
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 34 minuter)

13. Fortsättning på tips under mötet

I delmomentet ger Antoni ytterligare tips att tänka på under mötet.

Utbildare: Antoni Lacinai
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 34 minuter)

14. Uppdrag - Metoder för att involvera

I delmomentet ger Antoni dig i uppdrag att komma på metoder för att involvera mötedeltagarna.

Utbildare: Antoni Lacinai
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 34 minuter)

15. Fler tips under mötet

I delmomentet delar Antoni med sig av fler tips att tänka på under mötet.

Utbildare: Antoni Lacinai
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 34 minuter)

16. Uppdrag - Offline och diskussioner

I delmomentet ger Antoni dig i uppdrag att tänka offline.

Utbildare: Antoni Lacinai
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 34 minuter)

17. Tips per teknisk lösning - Telefon

I delmomentet delar Antoni med sig av tips avseende telefon.

Utbildare: Antoni Lacinai
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 34 minuter)

18. Uppdrag - Eget headset - Telefon

I delmomentet ger Antoni dig i uppdrag att se till att alla mötesdeltagare får varsitt headset.

Utbildare: Antoni Lacinai
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 34 minuter)

19. Tips per teknisk lösning - Webb och video - Telefon

I delmomentet delar Antoni med sig av tips avseende webb och video.

Utbildare: Antoni Lacinai
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 34 minuter)

20. Uppdrag - Skaffa bra teknik

I delmomentet ger Antoni dig i uppdrag att skaffa bra teknik.

Utbildare: Antoni Lacinai
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 34 minuter)

21. Efter mötet

I delmomentet går Antoni igenom vad du kan göra efter mötet.

Utbildare: Antoni Lacinai
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 34 minuter)

22. Uppdrag - Gör det

I delmomentet ger Antoni dig i uppgift att göra det som ni kom överens om under mötet.

Utbildare: Antoni Lacinai
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 34 minuter)

23. Summering av kursen

I delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Antoni Lacinai
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 34 minuter)

24. Digitala event

I delmomentet presenterar Antoni extramaterialet om digitala event.

Utbildare: Antoni Lacinai
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 34 minuter)

25. Intervju med Tommy Brotte

I delmomentet intervjuar Antoni eventexperten Tommy Brotte.

Utbildare: Antoni Lacinai
Längd: 32 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 34 minuter)

26. Intervju med Åsa Degermark

I delmomentet intervjuar Antoni Åsa Degermark, som är expert i digitalt lederskap och Virtueal Summits.

Utbildare: Antoni Lacinai
Längd: 33 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 34 minuter)

27. Intervju med Noora Olsson

I delmomentet intervjuar Antoni Noora Olsson från Event Magician via Zoom Call.

Utbildare: Antoni Lacinai
Längd: 24 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 34 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Digitala möten och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Digitala möten måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Digitala möten 877 1 2265 Lägg i varukorg

Kontakt