Ekonomiska nyheter och aktuella belopp 2024 - Utbildning online

Ekonomiska nyheter och aktuella belopp 2024 - Utbildning online

Ekonomi | 41 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

I denna utbildning får du en grundlig genomgång av de senaste nyheterna och uppdateringarna i skatte- och företagsekonomiregler för 2024. Det inkluderar detaljerade insikter i skattefria milersättningar, aktuella belopp för 3:12-reglerna för fåmansbolag beträffande utdelning, de nyinförda förändringarna i momslagstiftningen, samt aktuella belopp för traktamenten och kostförmåner.

Denna kurs är särskilt utformad för att ge både företagare och anställda aktuell och praktisk kunskap för effektiv hantering av ekonomiska och skattemässiga regler för det nya året.

Publicerad: 2024-01-30

Innehåll

  • Traktamenten
  • Milersättningar
  • Avdrag
  • Brytpunkter
  • Utdelning
  • Gränsbelopp
  • Moms

Delmoment

0. Introduktion till kursen Ekonomiska uppdateringar 2024

Utbildare Benny Wedberg presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 41 minuter)

1. Milersättning

I detta delmoment diskuteras skattefria milersättningar för 2023 och 2024, inklusive ersättningsnivåer för privat- och förmånsbilar samt regler för elbilar och förmånsbeskattning.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 41 minuter)

2. TraktamenteProva!

I detta delmoment förklarar Benny hur traktamenten justeras vid betalda måltider under tjänsteresor, inklusive regler för kostförmåner och specifika belopp för 2023 och 2024.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 41 minuter)

3. Viktiga inkomstnivåer

I detta delmoment fokuseras på viktiga inkomstnivåer för 2024, inklusive gränser för att undvika statlig skatt, sjukpenninggrundande inkomst, pensionsgrundande inkomst, och skatteregler för olika åldersgrupper. Även betydelsen av basbelopp för företagare, som prisbasbeloppet och inkomstbasbeloppet, diskuteras.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 41 minuter)

4. Utdelning FÅAB - Förenklingsregeln

I detta delmoment förklarar Benny hur man beräknar gränsbeloppet för utdelning från fåmansbolag enligt 3:12-reglerna för 2024. Han diskuterar hur man maximerar utdelningen med lägre skatt och detaljerar skillnaden i beskattning beroende på om gränsbeloppet överskrids. Benny tar också upp vikten av ägarskap vid årets början och hanteringen av sparad utdelning.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 41 minuter)

5. Utdelning FÅAB - Huvudregeln

I detta delmoment diskuterar Benny hur man beräknar gränsbeloppet för utdelning från fåmansbolag 2024 med huvudregeln, baserat på löneuttag 2023. Han belyser vikten av att ta ut rätt lön för att optimera gränsbeloppet och jämför huvudregeln med förenklingregeln.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 41 minuter)

6. Ny momslag

I detta delmoment presenterar Benny en ny momslag som infördes under 2023, vilken huvudsakligen innebär språkliga och kosmetiska förändringar.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 41 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Ekonomiska nyheter och aktuella belopp 2024 och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Ekonomiska nyheter och aktuella belopp 2024 måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Ekonomiska nyheter och aktuella belopp 2024 1131 1 1400 Lägg i varukorg

Kontakt