Entreprenadjuridik AB 04 och ABT 06 - Grundkurs - Utbildning online

Entreprenadjuridik AB 04 och ABT 06 - Grundkurs - Utbildning online

Juridik | Sälj och marknad | 1 timme och 30 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Den här utbildningen är en grundläggande introduktion till svensk entreprenadrätt för den som saknar förkunskaper inom entreprenadjuridik och entreprenadverksamhet. Utbildningen tar upp frågor om lagreglering på entreprenadrättens område, hur entreprenadavtal ingås, olika entreprenad-, upphandlings- och ersättningsformer för att sedan ge en översikt av de olika standardavtalen och referensverken som används inom entreprenadbranschen.

Relevanta nyckelord: Byggkontrakt, Upphandling, Byggnadslagstiftning, Skadestånd, Tvistelösning, Fastighetsrätt, Arbetsrätt, Entreprenadrätt

Relevanta nyckelord: Kontraktsrätt, Entreprenadrätt, Byggarbete, Försäkringar, Tvistelösning, ABT 06, AB 04, Bygglov

Uppdaterad/Granskad: 2024-02-22

Innehåll

  • Vad är en entreprenad?
  • Entreprenadrättslig lagstiftning
  • Hur entreprenadavtal ingås
  • Entreprenadformer
  • Upphandlingsformer
  • Ersättningsformer
  • Samverkansformer
  • Standardavtal, administrativa föreskrifter och andra referensverk
  • En introduktion till AB 04 och ABT 06

Delmoment

0. Introduktion till kursen Entreprenadrätt - Grundkurs

Utbildare Pontus Orustfjord presenterar kursens innehåll och upplägg. Under kursmaterial finner du utbildarens presentation.

Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 30 minuter)

1. Vad är en entreprenad?Prova!

I delmomentet förklarar Pontus vad en entreprenad är. Han går igenom vad som utmärker entreprenadavtal från många andra typer av avtal, samt går översiktligt igenom lagstiftning på entreprenadrättens område.

Utbildare: Pontus Orustfjord
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 30 minuter)

2. Hur entreprenadavtal ingås

I delmomentet går Pontus översiktligt igenom några frågor kopplade till hur entreprenadavtal ingås.

Utbildare: Pontus Orustfjord
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 30 minuter)

3. Entreprenadformer - Introduktion och upphandlingsformer

I delmomentet går Pontus igenom olika entreprenadformer, upphandlingsformer, ersättningsformer och samverkansformer.

Utbildare: Pontus Orustfjord
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 30 minuter)

4. Upphandlingsformer - Fortsättning

I delmomentet ser Pontus närmare på några av de mest frekvent förekommande upphandlingsformerna av entreprenader.

Utbildare: Pontus Orustfjord
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 30 minuter)

5. Samverkansformer

I delmomentet går Pontus igenom vad en samverkansform är för något.

Utbildare: Pontus Orustfjord
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 30 minuter)

6. Ersättningsformer

I delmomentet går Pontus igenom några av de mest frekvent förekommande ersättningsformerna som används i entreprenadavtal.

Utbildare: Pontus Orustfjord
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 30 minuter)

7. Standardavtal, administrativa föreskrifter och andra referensverk

Det här delmomentet består av en översikt av de mest vanligt förekommande standardavtalen och referensverken inom entreprenadbranschen.

Utbildare: Pontus Orustfjord
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 30 minuter)

8. De vanligaste standardavtalen inom entreprenadbranschen - Del 1

I delmomentet ges en översikt över de mest frekvent förekommande standardavtalen inom entreprenadbranschen.

Utbildare: Pontus Orustfjord
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 30 minuter)

9. De vanligaste standardavtalen inom entreprenadbranschen - Del 2

I delmomentet ges en översikt kring standardavtalen ABK 09, ABM 07 och ABS 18, samt flera andra avtal.

Utbildare: Pontus Orustfjord
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 30 minuter)

10. Administrativa föreskrifter och AMA AF

I delmomentet går Pontus närmare igenom vad administrativa föreskrifter till ett entreprenadavtal är för något och hur de fungerar.

Utbildare: Pontus Orustfjord
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 30 minuter)

11. Referensverk - AMA och MER

I delmomentet går Pontus igenom sådana referensverk som är kopplade till beskrivningar och mängdförteckningar.

Utbildare: Pontus Orustfjord
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 30 minuter)

12. Introduktion till AB 04 och ABT 06

I delmomentet ges en översiktlig introduktion till AB 04 och ABT 06.

Utbildare: Pontus Orustfjord
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 30 minuter)

13. Kapitel 1 - Omfattning

I delmomentet tar Pontus upp några centrala bestämmelser i AB 04 och ABT 06 från dess första kapitel som gäller entreprenadens omfattning.

Utbildare: Pontus Orustfjord
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 30 minuter)

14. Kapitel 2 - Utförande

I delmomentet går Pontus igenom standardavtalens andra kapitel som rör frågor om entreprenadens utförande.

Utbildare: Pontus Orustfjord
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 30 minuter)

15. Kapitel 3 - Organisation

I delmomentet går Pontus igenom standardavtalens tredje kapitel som rör frågor om parternas organisation.

Utbildare: Pontus Orustfjord
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 30 minuter)

16. Kapitel 4 - Tider

I delmomentet går Pontus igenom standardavtalens fjärde kapitel som rör frågor kopplade till tid i entreprenaden.

Utbildare: Pontus Orustfjord
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 30 minuter)

17. Kapitel 5 - Ansvar och avhjälpande

I delmomentet går Pontus igenom standardavtalens femte kapitel som gäller ansvarsfrågor.

Utbildare: Pontus Orustfjord
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 30 minuter)

18. Kapitel 6 - Ekonomi

I delmomentet går Pontus igenom standardavtalens sjätte kapitel som innehåller bestämmelser kopplade till entreprenadens ekonomi.

Utbildare: Pontus Orustfjord
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 30 minuter)

19. Kapitel 7 - Besiktning

I delmomentet går Pontus igenom några bestämmelser ur standardavtalens sjunde kapitel som gäller besiktningsfrågor.

Utbildare: Pontus Orustfjord
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 30 minuter)

20. Kapitel 8-10 - Hävning och tvistelösning

I delmomentet går Pontus översiktligt igenom standardavtalens åttonde till tionde kapitel som tar upp frågor om hävning och tvistelösning.

Utbildare: Pontus Orustfjord
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 30 minuter)

21. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Pontus Orustfjord
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 30 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Entreprenadjuridik AB 04 och ABT 06 - Grundkurs och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Entreprenadjuridik AB 04 och ABT 06 - Grundkurs måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Entreprenadjuridik AB 04 och ABT 06 - Grundkurs 1078 1 2480 Lägg i varukorg

Kontakt