Excel - Fördjupningskurs - M365 - Utbildning online

Excel - Fördjupningskurs - M365 - Utbildning online

Data och IT | 48 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Ta kontroll över din karriär med vår onlineutbildning i Excel. Börja lära dig nu och uppgradera dina färdigheter!

I den här fördjupningskursen av Excel lär du dig hur du bygger upp kalkyler, infogar formler och skapar diagram. Målet är att du efter avslutad utbildning kommer känna att du har fått fördjupade kunskaper i kalkylprogrammet.

Utbildningen utgår från Excel för M365 skrivbordsversion, men det går lika bra om du har Excel 2019. Du kommer att få lära dig att beräkna mellan blad, att gruppera data, att använda avancerad filtrering, snabbfyllning och målsökning, att namnge område och celler, att skapa pivottabell och pivotdiagram samt att skydda kalkylblad, celler och arbetsbok.

Detta är en fortsättning på Excel - Grundkurs - M365.

Vänligen observera att Diploma Group inte tillhandahåller licens till programvaran. Du behöver ha Excel installerat på din dator.

Relevanta nyckelord: Datavisualisering, Formler och funktioner, Pivot-tabeller, Makron, Dataanalys, Tabellformatering, Diagram, Importera och exportera data

Uppdaterad/Granskad: 2024-03-09

Innehåll

 • Att skriva på flera blad samtidigt
 • Att beräkna mellan blad
 • Avancerad filtrering
 • Att namnge områden eller enskilda celler
 • Att automatisera arbetsuppgifter med snabbfyllning
 • Målsökning
 • Att beräkna annuitet med funktionen Betalning
 • Funktionerna Antal OM och Summa OM
 • Funktionen Eller
 • Funktionen IFS
 • Att skapa en pivottabell och ett pivotdiagram
 • Att skydda blad, celler och arbetsbok

Delmoment

0. Introduktion till kursen Excel - Fördjupningskurs - M365

Utbildare Peter Zier presenterar kursens innehåll och upplägg. Under kursmaterial finner du utbildarens Excel-fil med olika flikar för områden som gås igenom under kursen.

Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 48 minuter)

1. Att skriva på flera blad samtidigt

I delmomentet berör Peter hur du kan skriva på flera blad samtidigt.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 48 minuter)

2. Att beräkna mellan blad

I delmomentet visar Peter hur du kan beräkna mellan blad. Under kursmaterial finner du utbildarens Excel-fil om beräkningar.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 48 minuter)

3. Gruppera data i ett kalkylblad

I delmomentet visar Peter hur du grupperar data i Excel.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 48 minuter)

4. Avancerad filtreringProva!

I delmomentet visar Peter hur avancerad filtrering fungerar.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 48 minuter)

5. Att namnge områden eller enskilda celler

I delmomentet visar Peter hur du namnger områden eller enskilda celler.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 48 minuter)

6. Att automatisera arbetsuppgifter med snabbfyllning

I delmomentet går Peter igenom hur du kan automatisera arbetsuppgifter med snabbfyllning.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 48 minuter)

7. Målsökning

I delmomentet går Peter igenom hur målsökning fungerar.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 48 minuter)

8. Att beräkna annuitet med funktionen Betalning

I delmomentet går Peter igenom hur betalningsfunktionen används.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 48 minuter)

9. Funktionerna Antal OM och Summa OM

I delmomentet går Peter igenom funktionerna Antal OM och Summa OM.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 48 minuter)

10. Funktionen Eller

I delmomentet går Peter igenom funktionen Eller.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 48 minuter)

11. Funktionen IFS

I delmomentet går Peter igenom funktionen IFS.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 48 minuter)

12. Att skapa en pivottabell och ett pivotdiagram

I delmomentet visar Peter hur du skapar pivottabeller och pivotdiagram. Under kursmaterial finner du utbildarens Excel-fil om pivot.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 48 minuter)

13. Att skydda blad, celler och arbetsbok

I delmomentet visar Peter hur du kan skydda blad, celler och arbetsbok.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 48 minuter)

14. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 48 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Excel - Fördjupningskurs - M365 och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Excel - Fördjupningskurs - M365 måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Excel - Fördjupningskurs - M365 1011 1 2050 Lägg i varukorg

Kontakt