Excel - Grundkurs - M365 - Utbildning online

Excel - Grundkurs - M365 - Utbildning online

Data och IT | 1 timme och 35 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Lär dig Excel från grunden med vår kompletta online utbildning. Förbättra dina färdigheter och utnyttja möjligheterna med Excel på ett effektivt sätt. Börja idag!

I den här grundkursen av Excel kommer du att lära dig hur du bygger upp kalkyler, infogar formler, gör diagram och mycket mer. Utbildningen utgår ifrån Excel för M365 skrivbordsversion, men det går lika bra om du har Excel 2019.

Vänligen observera att Diploma Group inte tillhandahåller licens till programvaran. Du behöver ha Excel installerat på din dator.

Den här utbildningen kan ses med textning på svenska. Vänligen klicka på CC i högerhörnet av filmrutan och välj Swedish om du önskar se utbildningen textad.

Relevanta nyckelord: Kalkylprogram, Formler och funktioner, Tabellformatering, Diagram, Importera och exportera data, Datavisualisering, Arbeta med celler, Spårning och granskning

Uppdaterad/Granskad: 2024-03-09

Innehåll

  • Skapa enkla kalkyler
  • Enkla statistiska funktioner
  • Autofyll
  • Skapa enkla diagram
  • Absoluta och relativa referenser
  • Villkorsstyrd formatering

Delmoment

0. Introduktion till kursen Excel - Grundkurs - M365 - Kursmaterial Vanliga kortkommandon i Excel

Utbildare Peter Zier presenterar kursens innehåll och upplägg. Under kursmaterial finner du en PDF-fil med vanliga kortkommandon.

Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 35 minuter)

1. Vad är poängen med Excel?

I delmomentet förklarar Peter varför Excel är ett användbart program.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 35 minuter)

2. Startskärmen

I delmomentet visar Peter hur startskärmen ser ut i Excel.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 35 minuter)

3. Programfönstret och spara

I delmomentet visar Peter programfönstret och hur du sparar i Excel.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 35 minuter)

4. Kolumner, rader, cellnamn och cellområde

I delmomentet tar Peter upp kolumner, rader, cellnamn och cellområde.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 35 minuter)

5. Markörens olika utseenden och markeringar

I delmomentet går Peter igenom markörens olika utseenden och markeringar.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 35 minuter)

6. Skapa din första enkla kalkyl med formel

I delmomentet visar Peter hur du skapar din första enkla kalkyl med hjälp av en formel.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 35 minuter)

7. Summafunktionen - Kursmaterial Summafunktionen

I delmomentet visar Peter summafunktionen. Under kursmaterial finner du ett kalkylblad om summafunktionen.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 35 minuter)

8. Enkla statistiska funktioner - Kursmaterial Statistiska funktioner

I delmomentet går Peter igenom några enkla men kraftfulla, statistiska funktioner. Under kursmaterial finner du ett kalkylblad om statistiska funktioner.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 35 minuter)

9. Relativa och absoluta referenser - Kursmaterial Referenser

I delmomentet går Peter igenom relativa och absoluta referenser. Under kursmaterial finner du ett kalkylblad om referenser.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 35 minuter)

10. Enkla formateringar

I delmomentet visar Peter några enkla formateringar.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 35 minuter)

11. Villkorsstyrd formatering

I delmomentet går Peter igenom villkorsstyrd formatering.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 35 minuter)

12. Skapa ett stapeldiagram - Kursmaterial DiagramProva!

I delmomentet visar Peter hur du skapar ett stapeldiagram. Under kursmaterial finner du diagram.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 35 minuter)

13. Diagrammet och kalkylen hör ihop

I delmomentet förklarar Peter hur diagrammet och kalkylen hör ihop.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 35 minuter)

14. Cirkeldiagram och miniatyrdiagram

I delmomentet berör Peter cirkeldiagram och miniatyrdiagram.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 35 minuter)

15. Flytta diagram

I delmomentet visar Peter hur du flyttar diagram.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 35 minuter)

16. Fyllningar sparar tid

I delmomentet visar Peter hur du kan spara tid genom att använda fyllningar i Excel.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 35 minuter)

17. Lås fönsterrutor - Kursmaterial Kunder

I delmomentet låser Peter fönsterrutor och visar hur du kan sortera och filtrera data. Under kursmaterial finner du en Excelfil med kunder.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 35 minuter)

18. Snabbanalysen - Kursmaterial Snabbanalysen

I delmomentet tar Peter upp snabbanalysen. Under kursmaterial finner du ett kalkylblad om snabbanalys.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 35 minuter)

19. Funktionsbiblioteket

I delmomentet visar Peter funktionsbiblioteket.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 35 minuter)

20. OM - Kursmaterial Löner

I delmomentet går Peter igenom funktionen OM. Under kursmaterial finner du en excelfil om löner.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 35 minuter)

21. Samman

I delmomentet går Peter igenom funktionen samman.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 35 minuter)

22. Initialer, gemener och versaler

I delmomentet går Peter igenom initialer, gemener och versaler.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 35 minuter)

23. Leta rad - Kursmaterial Leta rad

I delmomentet visar Peter hur du letar rad. Under kursmaterial finner du ett kalkylblad om att leta rad.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 35 minuter)

24. Fixa utskriften

I delmomentet visar Peter hur du skriver ut kalkylblad i Excel. Under kursmaterial finner du ett kalkylblad om löner.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 35 minuter)

25. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen. Under kursmaterial finner du ett kalkylblad om kunder.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 35 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Excel - Grundkurs - M365 och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Excel - Grundkurs - M365 måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Excel - Grundkurs - M365 917 1 1505 Lägg i varukorg

Kontakt