Fältsäljare - Utbildning online

Fältsäljare - Utbildning online

Sälj och marknad | 2 timmar och 58 minuter

Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Bli en framgångsrik fältsäljare med vår online utbildning! Lär dig de viktigaste färdigheterna och teknikerna från branschexperter. Börja din resa till en spännande karriär idag!

Utbildningen Fältsäljare tar dig genom samtliga steg i försäljningen och visar hur du effektiviserar processen genom presentationsteknik, prospekteringsmetodik, planering och förberedelser samt hur du skapar en mötesagenda och använder CRM-system.

Du får lära dig att använda personlighetstestet DISC, som skapar ökad förståelse för dina kunder, metoder för kundanpassad argumentation och hur du lyckas med mellanhandsförsäljning. Utbildningen behandlar även invändningshantering, köpsignaler, avslutstekniker och vikten av att förstå kundens process för att lyckas med uppföljning.

Relevanta nyckelord: Försäljning, Fältarbete, Säljteknik, Klienthantering, Kundrelationer, Account Management, Prospektering

Uppdaterad/Granskad: 2022-03-17

Innehåll

 • Motivation och drivkrafter i försäljning
 • Att förstå och använda DISC i kommunikationen
 • Effektivare planering
 • Att hålla en snabb och säljande presentation
 • Förberedelser inför kundmötet
 • Behovsanalys och beslutsfaktorer
 • Argumentationsdansens fyra steg
 • Agenda för möte
 • Hantera invändningar
 • Förstå köpsignaler
 • Avslutstekniker
 • Uppföljning
 • Prospekteringsmetodik

Delmoment

0. Introduktion till kursen Fältsäljare

Utbildare Ib Ringby presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 58 minuter)

1. Attityd och motivation, beteende och drivkrafter del 1

Ib går igenom vikten av att ha rätt attityd vid försäljning, tar upp exempel på olika drivkrafter och förklarar personlighetstestet DISC.

Utbildare: Ib Ringby
Längd: 18 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 58 minuter)

2. Attityd och motivation, beteende och drivkrafter del 2

Ib går igenom olika sorters uppgifter och hur du planerar din arbetsvecka effektivt.

Utbildare: Ib Ringby
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 58 minuter)

3. Företagspresentation

Ib visar hur du håller en säljande presentation.

Utbildare: Ib Ringby
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 58 minuter)

4. Besöksbokning

Ib förklarar skillnaden mellan besöksbokning och säljprocess.

Utbildare: Ib Ringby
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 58 minuter)

5. Säljprocessen

Ib Ringby beskriver hur säljprocessen går till.

Utbildare: Ib Ringby
Längd: 12 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 58 minuter)

6. Förberedelser

Ib går igenom vilka förberedelser du behöver göra inför ett kundbesök.

Utbildare: Ib Ringby
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 58 minuter)

7. Relationsbyggnad

Delmomentet behandlar hur du bygger relation med kunden.

Utbildare: Ib Ringby
Längd: 15 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 58 minuter)

8. Behovsanalys

Ib visar hur du genomför det viktigaste momentet i kundmötet.

Utbildare: Ib Ringby
Längd: 24 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 58 minuter)

9. Agenda för möte

Ib visar hur du lägger upp en agenda för mötet och förklarar de olika stegen.

Utbildare: Ib Ringby
Längd: 16 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 58 minuter)

10. Beslutsfaktorer

Ib fördjupar området beslutsfaktorer.

Utbildare: Ib Ringby
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 58 minuter)

11. Kundanpassad argumentationProva!

Ib beskriver de fyra stegen i argumentationsdansen.

Utbildare: Ib Ringby
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 58 minuter)

12. Invändningshantering

Ib går igenom hur du hanterar invändningar från kunden.

Utbildare: Ib Ringby
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 58 minuter)

13. Köpsignaler och avslutsteknik

Ib förklarar olika köpsignaler och hur du genomför avslutstekniker.

Utbildare: Ib Ringby
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 58 minuter)

14. Uppföljning

Ib förklarar kundens kontra säljarens process och när det är lämpligt med uppföljning.

Utbildare: Ib Ringby
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 58 minuter)

15. Mellanhandsförsäljning

Ib ger tips kring hur du lyckas med mellanhandsförsäljning.

Utbildare: Ib Ringby
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 58 minuter)

16. Prispresentation

Ib visar hur en lyckad prispresentation går till.

Utbildare: Ib Ringby
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 58 minuter)

17. Prospekteringsmetodik

Ib visar hur du arbetar med prospekteringsmetodik.

Utbildare: Ib Ringby
Längd: 13 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 58 minuter)

18. Tips för CRM-system

Ib delar med sig av tips för användande av CRM-system.

Utbildare: Ib Ringby
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 58 minuter)

19. Avslut

Ib summerar kursen och delar med sig av tips.

Utbildare: Ib Ringby
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 58 minuter)

Kursmaterial

Det finns inget kursmaterial till denna utbildning.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Fältsäljare och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Fältsäljare måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Fältsäljare 241 1 3020 Lägg i varukorg

Kontakt