FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning - Utbildning online

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning - Utbildning online

LSS | Vård och omsorg | 29 minuter

Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Beskrivning

Lär dig om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Få en djupare förståelse för vad det innebär och hur det påverkar dig. Börja redan idag!

I Sverige gäller FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och påverkar dig som arbetar inom LSS, HVB, assistans samt vård och omsorg.

Konventionen syftar till att främja, skydda och säkerställa det fulla och lika åtnjutandet av mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för personer med funktionsnedsättning. Efter avslutad kurs har du ökad kunskap om konventionens syfte, innehåll, uppbyggnad och användningsområden samt definitionen av funktionsnedsättning respektive funktionshinder. Genom konkreta exempel kopplas konventionen till ditt dagliga arbete.

Rekommendationen är att medarbetare återcertifieras på utbildningen minst vartannat år.

Relevanta nyckelord: Funktionsnedsättning, Rättigheter, Diskriminering, Tillgänglighet, Handikappolitik, Tillgänglighetsanpassning, Tillgänglighetskrav, Tillgänglighetsplanering

Uppdaterad/Granskad: 2024-04-04

Innehåll

  • Konventionens innehåll
  • Etik och ansvar
  • Konventionen i svensk lagstiftning
  • Tillämpning i praktiken

Delmoment

0. Introduktion till kursen

Utbildare Jessica Ekman presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 29 minuter)

1. Grunderna i konventionen

I delmomentet förklarar Jessica grunderna i konventionen för mänskliga rättigheter.

Utbildare: Jessica Ekman
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 29 minuter)

2. DefinitionProva!

I delmomentet går Jessica igenom vanligt förekommande begrepp.

Utbildare: Jessica Ekman
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 29 minuter)

3. Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

I delmomentet förklarar Jessica konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Utbildare: Jessica Ekman
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 29 minuter)

4. Grundläggande principer

I delmomentet går Jessica igenom de grundläggande principerna.

Utbildare: Jessica Ekman
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 29 minuter)

5. Rättighetsartiklar

I delmomentet förklarar Jessica tre av rättighetsartiklarna.

Utbildare: Jessica Ekman
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 29 minuter)

6. Procedurregler

I delmomentet berättar Jessica om ansvaret kring tillämpningen av konventionen.

Utbildare: Jessica Ekman
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 29 minuter)

7. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar Jessica kursen.

Utbildare: Jessica Ekman
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 29 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 307 1 1505 Lägg i varukorg

Kontakt