Företagsformer

Företagsformer

Företagsformer

Ekonomi | 1 timme och 2 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

I utbildningen får du som överväger att starta företag vägledning kring val av företagsform. Utbildningen går in på för- och nackdelar med aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, enskild firma och ekonomisk förening. Utbildningen berör även enkelt bolag, ideell förening, stiftelse och egenanställningsföretag samt F-skattsedel, FA-skattsedel och namnskydd.

Ta gärna del av utbildningen Starta eget.

Innehåll

 • Namnskydd för företag
 • F-skattsedel och FA-skattsedel
 • För- och nackdelar med olika företagsformer
 • Enskild firma
 • Handelsbolag
 • Kommanditbolag
 • Aktiebolag
 • Ekonomisk förening
 • Enkelt bolag
 • Ideell förening
 • Stiftelse
 • Egenanställningsföretag

Delmoment

0. Introduktion till kursen Företagsformer

Utbildare Benny Wedberg presenterar kursens innehåll och upplägg. Under extramaterial finner du utbildarens PDF.

Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 62 minuter)

1. Namn, firma och företag

I delmomentet förklarar Benny grunderna kring företagsnamn.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 62 minuter)

2. F-skattsedel och FA-skattsedel

I delmomentet förklarar Benny varför du behöver ha F-skattsedel eller FA-skattsedel.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 62 minuter)

3. Enskild firma

I delmomentet går Benny igenom företagsformen enskild firma.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 62 minuter)

4. HandelsbolagProva!

I delmomentet berör Benny företagsformen handelsbolag.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 62 minuter)

5. Kommanditbolag

I delmomentet tar Benny upp företagsformen kommanditbolag.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 62 minuter)

6. Aktiebolag

I delmomentet berör Benny företagsformen aktiebolag.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 62 minuter)

7. Ekonomisk förening

I delmomentet går Benny in på företagsformen ekonomisk förening.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 62 minuter)

8. Enkelt bolag

I delmomentet förklarar Benny företagsformen enkelt bolag.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 62 minuter)

9. Ideell förening

I delmomentet tar Benny upp företagsformen ideell förening.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 62 minuter)

10. Stiftelse

I delmomentet berör Benny företagsformen stiftelse.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 62 minuter)

11. Egenanställningsföretag

I delmomentet förklarar Benny vad egenanställningsföretag innebär.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 62 minuter)

12. För- och nackdelar med olika företagsformer

I delmomentet tar Benny upp för- och nackdelar med olika företagsformer.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 18 minuter (Utbildningens totala längd: 62 minuter)

13. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 62 minuter)

Extramaterial

För att komma åt extramaterialet till denna utbildning måste du först köpa den samt logga in.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt logga in.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom och visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Företagsformer och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Företagsformer måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Företagsformer 680 1 1295.0 Lägg i varukorg

Kontakt