Företagsvärdering - Utbildning online

Företagsvärdering - Utbildning online

Ekonomi | 1 timme och 16 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Förbättra dina kunskaper i företagsvärdering med vår online utbildning. Lär dig allt du behöver veta om företagsvärdering på ett praktiskt och lättförståeligt sätt. Börja idag!

I den här utbildningen får du lära dig hur värdering av företag kan gå till vid försäljning och vad som skiljer de olika värderingsmetoderna åt. I utbildningen berörs även psykologiska faktorer och värdering av marknadsnoterade aktier.

Relevanta nyckelord: Företagsvärdering, Affärsbedömning, Värderingsmetoder, Företagsanalys, Ekonomi, Redovisning

Uppdaterad/Granskad: 2024-03-09

Innehåll

  • Vad är poängen med att göra en företagsvärdering?
  • Att sälja ett företag
  • Avkastningsvärdemetoden
  • Kalkylränta och känslighetsanalys
  • Marknadsvärdemetoden
  • Substansvärdemetoden
  • Psykologiska faktorer kring försäljning och värdering
  • Värdering av noterade aktier

Delmoment

0. Introduktion till kursen Företagsvärdering

Utbildare Benny Wedberg presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 16 minuter)

1. Varför företagsvärdering?

I delmomentet förklarar Benny varför en företagsvärdering kan genomföras.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 16 minuter)

2. Försäljning av ett företag och olika värderingsmetoder

I delmomentet går Benny igenom hur försäljning av ett företag går till och olika värderingsmetoder som kan användas.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 16 minuter)

3. Avkastningsvärdemetoden

I delmomentet går Benny igenom vad avkastningsvärdemetoden innebär.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 13 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 16 minuter)

4. Kalkylränta och känslighetsanalys

I delmomentet tar Benny upp kalkylränta och känslighetsanalys.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 16 minuter)

5. Marknadsvärdemetoden

I delmomentet går Benny igenom vad marknadsvärdemetoden innebär.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 16 minuter)

6. Substansvärdemetoden

I delmomentet går Benny igenom vad substansvärdemetoden innebär.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 13 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 16 minuter)

7. Psykologiska faktorerProva!

I delmomentet berör Benny psykologiska faktorer kring försäljning och värdering.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 14 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 16 minuter)

8. Värdering av noterade aktier - Startup-bolag

I delmomentet förklarar Benny hur marknadsnoterade aktier värderas.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 16 minuter)

9. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 16 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Företagsvärdering och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Företagsvärdering måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Företagsvärdering 1005 1 1940 Lägg i varukorg

Kontakt