Förhandlingsteknik - Grundkurs - Utbildning online

Förhandlingsteknik - Grundkurs - Utbildning online

Kommunikation | Sälj och marknad | 1 timme och 25 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Lär dig de bästa förhandlingsteknikerna för att nå framgångsrika avtal varje gång i vår online utbildning. Börja din resa till förhandlingsframgång idag.

I den här utbildningen får du ta del av metoder och redskap som utvecklar din förhandlingsteknik. Utbildningen ger dig insikter i ditt och andras sätt att kommunicera och lär dig vilka viktiga förberedelser som behövs inför olika tänkbara förhandlingssituationer. Du får tillgång till praktiska övningar att göra själv samt får se två rollspel som visar hur förhandlingar kan gå till och som följs av reflektioner kring detta.

Relevanta nyckelord: Förhandlingsteknik, Säljteknik, Empati, Konflikthantering, Kommunikation, Avtalsskrivning, Förhandlingsstrategier, Relationsskapande

Uppdaterad/Granskad: 2024-05-06

Innehåll

  • Förhandlingsförberedelser
  • Mental inställning vid förhandling
  • Målsättning vid förhandling
  • Förutsättningar för olika sorters kommunikation
  • Förhandlingens delar
  • Känslornas roll i kommunikationen
  • Sinnenas roll i kommunikationen
  • Övertygad eller övertalad?
  • Praktiska och konkreta övningar

Delmoment

0. Introduktion till kursen Förhandlingsteknik - GrundkursProva!

Utbildare Stefan Lindström presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 25 minuter)

1. PowerPoint 1

I det här delmomentet definierar Stefan vad förhandling innebär.

Utbildare: Stefan Lindström
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 25 minuter)

2. Kommunikation

I det här delmomentet behandlar Stefan hur kommunikation går till och vilka förutsättningar som behövs för olika sorters kommunikation.

Utbildare: Stefan Lindström
Längd: 16 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 25 minuter)

3. Förhandling 1

Det här delmomentet visar hur en förhandling kan gå till samt ger dig extramaterial att arbeta med.

Utbildare: Stefan Lindström
Längd: 20 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 25 minuter)

4. Reflektion 1

Det här delmomentet reflekterar kring förhandling samt ger dig extramaterial att arbeta med.

Utbildare: Stefan Lindström
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 25 minuter)

5. Förhandling 2

Det här delmomentet visar hur en förhandling kan gå till samt ger dig extramaterial att arbeta med.

Utbildare: Stefan Lindström
Längd: 19 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 25 minuter)

6. Reflektion 2

Det här delmomentet reflekterar kring förhandling samt ger dig extramaterial att arbeta med.

Utbildare: Stefan Lindström
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 25 minuter)

7. PowerPoint 2

I det här delmomentet går Stefan igenom tio punkter att tänka på inför förhandling.

Utbildare: Stefan Lindström
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 25 minuter)

8. Summering av kursen

Stefan summerar kursen samt ger dig extramaterial att arbeta vidare med.

Utbildare: Stefan Lindström
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 25 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Förhandlingsteknik - Grundkurs och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Förhandlingsteknik - Grundkurs måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Förhandlingsteknik - Grundkurs 192 1 2910 Lägg i varukorg

Kontakt