Fortbildningseffekt - Utbildning online

Fortbildningseffekt - Utbildning online

Skola och pedagogik | 1 timme och 24 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Vi på Diploma kan nu med glädje tillgängliggöra Dr. John Steinbergs unika kurskatalog framtaget för pedagoger som jobbar inom skola och förskola. Även om videokvaliteten kanske inte matchar standarden för våra övriga kurser, eftersom de har producerats personligen av John i hans egen studio, kan vi försäkra att innehållet är av hög kvalitet och helt unikt.

Ger era fortbildningsinsatser avsedd effekt? I femtio år har fil.dr. John Steinberg föreläst för skolan, offentlig förvaltning och näringslivet.

I denna kurs presenteras fallgropar och möjligheter med olika metoder för att fortbilda personalen. En del exempel kommer från skolans värld, men informationen är relevant för många olika branscher.

Du lär dig om förutsättningar för effektiv fortbildning, om olika sätt att leverera fortbildning, om betydelsen av effektindikatorer och om makro-mikro modellen för organisationsutveckling.

Publicerad: 2024-03-22

Innehåll

  • Introduktion till fortbildningsinsatsers effekter
  • Passion för pedagogik och vikten av pedagogisk dialog
  • Användning av makro- och mikro-modeller i utbildningsutveckling
  • Granskning av utbildningsforskning och evidensbaserad praxis
  • Presentation av effektindikatorer för mätning av utbildningseffekter
  • Personliga reflektioner och erfarenheter
  • Skapande av en kultur för pedagogisk diskussion och utveckling
  • Praktiska experiment för nya pedagogiska metoder
  • Uppmaningar till kritiskt tänkande och reflektion

Delmoment

1. Fortbildningseffekt - IntroduktionProva!

I det här delmomentet introducerar John Steinberg kursen om effekterna av fortbildningsinsatser, där han delar sin passion för pedagogik och betonar vikten av dialog mellan pedagoger för att diskutera praktiska frågor och pedagogiska strategier. Han adresserar utmaningarna och möjligheterna med fortbildning, särskilt för ledningsgrupper och utbildningsledare, och understryker behovet av att utvärdera fortbildningens effektivitet och engagera olika yrkesgrupper i utbildningsprocessen.

Utbildare: John Steinberg
Längd: 22 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 24 minuter)

2. Form, struktur och leverans av fortbildning

I det här delmomentet utforskas hur fortbildningsinsatser kan organiseras och levereras effektivt, med fokus på innehållsval, form, anpassning till gruppdynamik, och relationens betydelse för lärande. Steinberg delar med sig av sin erfarenhet från att leda studiedagar och betonar vikten av att definiera önskade beteendeförändringar samt följa upp för att säkerställa långsiktig effekt av fortbildningen.

Utbildare: John Steinberg
Längd: 19 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 24 minuter)

3. Om Mikro-Makro Modellen för samtal och planering

I detta delmoment diskuteras konceptet med makro och mikro-modellen för organisationsutveckling, en central tanke för att förstå och förbättra kommunikation och pedagogiska strategier inom utbildning. Steinberg framhäver vikten av att balansera övergripande mål och värderingar (makro) med konkreta åtgärder och beteenden (mikro) för att skapa meningsfulla och effektiva utbildningsinsatser och pedagogiska miljöer.

Utbildare: John Steinberg
Längd: 18 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 24 minuter)

4. Om förhållningssätt till forskning och effektindikatorer

I det här delmomentet diskuteras forskningens roll och effektindikatorers betydelse i pedagogisk utveckling, med fokus på att kritiskt granska och tillämpa forskningsresultat. Steinberg betonar vikten av att skapa en kultur som uppmuntrar till dialog och reflektion kring utbildningens kärnfrågor.

Utbildare: John Steinberg
Längd: 25 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 24 minuter)

Kursmaterial

Det finns inget kursmaterial till denna utbildning.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Fortbildningseffekt och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Fortbildningseffekt måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Fortbildningseffekt 1143 1 1250 Lägg i varukorg

Kontakt