Förvaltningsrätt - Grundkurs - Utbildning online

Förvaltningsrätt - Grundkurs - Utbildning online

Juridik | Offentlig sektor | 2 timmar och 47 minuter

Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Gör en investering i din framtid idag genom att ta vår grundkurs i förvaltningsrätt. Börja lära dig nu och upptäck de många fördelarna med online utbildning.

Detta är en grundläggande utbildning i förvaltningsrätt med fokus på viktiga rättsprinciper och myndigheters interaktion med människor.

Relevanta nyckelord: Offentlig rätt, Förvaltningslagar, Rättspraxis, Rättstillämpning, Beslutsfattande, Rättsliga tvister, Juridiska processer, Förvaltningsprocess

Uppdaterad/Granskad: 2024-05-06

Innehåll

 • Rättssäkerhet, god förvaltning och ämbetsmannaintegritet
 • Det allmännas uppbyggnad och uppgifter
 • Den europeiska kontexten och förvaltningslagen
 • Förvaltningslagens tillämpningsområde och karaktär
 • Om viktiga rättsprinciper i paragrafform
 • Om service
 • Om god juridisk retorik och dess plats i ett litterärt universum
 • Om att vara objektiv och våga sätta ner foten
 • Om otillbörlig påverkan, jäv och rätten att vara skiljaktig
 • Om att kommunicera och handlägga transparent
 • Avslutande ord om rättsprövning och lagstiftningsprocess

Delmoment

0. Introduktion till kursen Förvaltningsrätt - Grundkurs

Utbildare Margaretha Svenning presenterar kursens innehåll och upplägg. Under kursmaterial finner du utbildarens PDF.

Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 47 minuter)

1. Introduktion till det allmänna och dess myndigheter

I delmomentet introducerar Margaretha det allmänna och dess myndigheter.

Utbildare: Margaretha Svenning
Längd: 12 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 47 minuter)

2. Introduktion - Vad är framgång?

I delmomentet förklarar Margaretha vad framgång kan innebära vid verksamhetsutveckling.

Utbildare: Margaretha Svenning
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 47 minuter)

3. Europarätt och nationell rättProva!

I delmomentet berör Margaretha Europarätt och nationell rätt.

Utbildare: Margaretha Svenning
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 47 minuter)

4. Rakt in i förvaltningslagen - Juridiken som problemlösare

I det här delmomentet fokuserar Margaretha på varför förvaltningsrätten är viktig för att rättsstaten ska fungera och att människor kan vara trygga i att möta stat och kommun i dess olika skepnader.

Utbildare: Margaretha Svenning
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 47 minuter)

5. Rakt in i förvaltningslagen - Rättsprinciper och rättsordningen

I delmomentet berör Margaretha rättsprinciper och rättsordningen.

Utbildare: Margaretha Svenning
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 47 minuter)

6. Bestämmelser av vikt - Tillämpningsområdet

I delmomentet går Margaretha in på bestämmelser i förvaltningslagen.

Utbildare: Margaretha Svenning
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 47 minuter)

7. Bestämmelser av vikt - Skära sönder 5 paragrafen i förvaltningslagen

I delmomentet riktar Margaretha särskilt in sig på den femte paragrafen i förvaltningslagen.

Utbildare: Margaretha Svenning
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 47 minuter)

8. Bestämmelser av vikt - Proportionalitet

I delmomentet berör Margaretha proportionalitet.

Utbildare: Margaretha Svenning
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 47 minuter)

9. Bestämmelser av vikt - Objektivitetsprincipen

I delmomentet förklarar Margaretha objektivitetsprincipen.

Utbildare: Margaretha Svenning
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 47 minuter)

10. Bestämmelser av vikt - När verkligheten blir svårare än teorin och jäv

I delmomentet berör Margaretha paragraf 16, när verkligheten blir svårare än teorin, samt jäv.

Utbildare: Margaretha Svenning
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 47 minuter)

11. Bestämmelser av vikt - Serviceskyldigheten

I delmomentet berör Margaretha serviceskyldigheten.

Utbildare: Margaretha Svenning
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 47 minuter)

12. Bestämmelser av vikt - Dominans och underordning

I delmomentet förklarar Margaretha regelhierarkin och lagarnas inbördes ordning.

Utbildare: Margaretha Svenning
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 47 minuter)

13. Bestämmelser av vikt - Vad är tvåpartsprocess och vad är svagare part?

I delmomentet förklarar Margaretha vad tvåpartsprocess innebär samt vem som är den svagare parten.

Utbildare: Margaretha Svenning
Längd: 12 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 47 minuter)

14. Bestämmelser av vikt - Partsinsyn enligt 10:e paragrafen

I delmomentet tar Margaretha upp partinsyn enligt tionde paragrafen.

Utbildare: Margaretha Svenning
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 47 minuter)

15. Bestämmelser av vikt - Att säga vad du vill ha sagt

I delmomentet berör Margaretha retorik.

Utbildare: Margaretha Svenning
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 47 minuter)

16. Bestämmelser av vikt - Djävulens advokat

I delmomentet förklarar Margaretha ämbetet Djävulens advokat.

Utbildare: Margaretha Svenning
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 47 minuter)

17. Bestämmelser av vikt - Beslutsretorik

I delmomentet berör Margaretha beslutsretorik.

Utbildare: Margaretha Svenning
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 47 minuter)

18. Bestämmelser av vikt - Om konsten att skynda sig enligt 12:e paragrafen

I delmomentet tar Margaretha upp konsten att skynda sig enligt tolfte paragrafen.

Utbildare: Margaretha Svenning
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 47 minuter)

19. Bestämmelser av vikt - Kommunicera lagom

I delmomentet tar Margaretha upp kommunikation enligt förvaltningslagen.

Utbildare: Margaretha Svenning
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 47 minuter)

20. Bestämmelser av vikt - Att inte hålla med

I delmomentet förklarar Margaretha när och hur du kan visa att du inte håller med om ett beslut.

Utbildare: Margaretha Svenning
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 47 minuter)

21. Bestämmelser av vikt - Lagt kort ligger

I delmomentet förklarar Margaretha vad som gäller vid beslutsfattande.

Utbildare: Margaretha Svenning
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 47 minuter)

22. Bestämmelser av vikt - När kortet måste dras

I delmomentet förklarar Margaretha vad som händer när beslut ändras.

Utbildare: Margaretha Svenning
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 47 minuter)

23. Rättsprövning - Regeringsbeslut

I delmomentet tar Margaretha upp rättsprövning och regeringsbeslut.

Utbildare: Margaretha Svenning
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 47 minuter)

24. Rättsprövning - Skydd mot hastigt tillkomna ingripandenormer

I det avslutande delmomentet berör Margaretha skydd mot hastigt tillkomna ingripandenormer.

Utbildare: Margaretha Svenning
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 47 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Förvaltningsrätt - Grundkurs och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Förvaltningsrätt - Grundkurs måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Förvaltningsrätt - Grundkurs 935 1 2370 Lägg i varukorg

Kontakt