Från diagnos till DRG - Utbildning online

Från diagnos till DRG - Utbildning online

Vård och omsorg | 2 timmar och 10 minuter

Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Bli en expert på diagnosprocessen inom DRG-systemet med vår online utbildning. Lär dig allt om de viktiga stegen och förbättra din förmåga att hantera DRG-koder idag!

Syftet med det här utbildningspaketet är att du ska förstå sambandet mellan diagnos- och åtgärdskodning samt DRG-gruppering. Du får även en inblick i hur DRG-systemet som används i Sverige är konstruerat och hur det fungerar.
Utbildning handlar om uppbyggnaden av och hur man finner informationen för kodning och hänvisar till uppgifter på Socialstyrelsen sida där allting uppdateras enligt nya direktiv. 

Relevanta nyckelord: Sjukvård, Diagnostik, Klassificering, Kodning, DRG, Diagnosrelaterade grupper, Medicinsk dokumentation

Publicerad: 2019-06-17

Uppdaterad/Granskad: 2024-02-26

Innehåll

 • DRG-principen
 • Variabler för DRG-gruppering
 • Val av huvuddiagnos
 • WHO:s klassifikationsregler
 • Socialstyrelsens klassifikationsregler
 • Hur vi väljer vilka bidiagnoser som ska registreras
 • Hur vi ibland måste registrera en diagnos med flera koder
 • Kodning av åtgärder
 • Viktiga koder för rätt DRG
 • Förnuftigt urval vid registrering av åtgärder
 • DRG-gruppering
 • Hur bidiagnoser kan påverka grupperingen
 • Hur åtgärder kan påverka grupperingen
 • DRG-kodernas betydelse
 • DRG för rehabiliteringsvård
 • DRG vid akutinläggning
 • DRG för sällsynta fall
 • Hur DRG kan användas
 • Utveckling av NordDRG
 • Var vi hittar fördjupad information om primärkodning och NordDRG

Delmoment

1. Introduktion

Utbildare Mats Fernström presenterar kursens innehåll och upplägg. Han går även igenom vad DRG-systemet innebär samt variabler för DRG-grupperingar. Under extramaterial finner du utbildarens PowerPoint.

Utbildare: Mats Fernström
Längd: 17 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 10 minuter)

2. Val av huvuddiagnos

I delmomentet går Mats igenom WHO:s och Socialstyrelsens klassifikationsregler.

Utbildare: Mats Fernström
Längd: 13 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 10 minuter)

3. Bidiagnoser och dubbelkodning av diagnoserProva!

I delmomentet tar Mats upp hur vi väljer vilka bidiagnoser som ska registreras och hur vi ibland måste registrera en diagnos med flera koder.

Utbildare: Mats Fernström
Längd: 12 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 10 minuter)

4. Kodning av åtgärder del 1

I delmomentet går Mats igenom viktiga koder för rätt DRG samt förnuftigt urval vid registrering av åtgärder.

Utbildare: Mats Fernström
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 10 minuter)

5. Kodning av åtgärder del 2

I delmomentet går Mats igenom fler viktiga koder för rätt DRG samt förnuftigt urval vid registrering av åtgärder.

Utbildare: Mats Fernström
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 10 minuter)

6. Kodning av åtgärder del 3

I delmomentet går Mats igenom fler viktiga koder för rätt DRG samt förnuftigt urval vid registrering av åtgärder.

Utbildare: Mats Fernström
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 10 minuter)

7. DRG-gruppering del 1

I delmomentet berör Mats hur bidiagnoser och åtgärder kan påverka DRG-grupperingen.

Utbildare: Mats Fernström
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 10 minuter)

8. DRG-gruppering del 2

I delmomentet berör Mats ytterligare hur bidiagnoser och åtgärder kan påverka DRG-grupperingen.

Utbildare: Mats Fernström
Längd: 15 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 10 minuter)

9. DRG-kodernas betydelse

I delmomentet förklarar Mats vad tecknen i DRG-koden innebär.

Utbildare: Mats Fernström
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 10 minuter)

10. Några DRG som är viktiga att känna till

I delmomentet berör Mats DRG för rehabiliteringsvård, akutinläggning och sällsynta fall.

Utbildare: Mats Fernström
Längd: 12 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 10 minuter)

11. Användning och utveckling av NordDRG

I delmomentet tar Mats upp hur DRG kan användas och att NordDRG förbättras från år till år.

Utbildare: Mats Fernström
Längd: 13 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 10 minuter)

12. Hur hämtar vi mer information?

I det avslutande delmomentet förklarar Mats hur vi kan hitta fördjupad information om primärkodning och NordDRG. Han summerar även kursen.

Utbildare: Mats Fernström
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 10 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Från diagnos till DRG och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Från diagnos till DRG måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Från diagnos till DRG 719 1 3020 Lägg i varukorg

Kontakt