Google Analytics - Grundkurs

Google Analytics - Grundkurs

Affärsutveckling | Data och IT | Kundvård och service | Marknadsföring | 53 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

I den här utbildningen får du lära dig hur du med verktyget Google Analytics kan få din hemsida att främja dina affärsmål. Utbildningen visar hur du hittar din webbstatistik och hur du gör för att förstå, analysera och använda informationen till din favör. Genom att granska webbstatistiken får du förståelse för vilka dina kunder är och hur de beter sig på din hemsida, hur kundernas beteende förändras utifrån vilken enhet de surfar från, vilka marknader du bör rikta dig mot och vilka marknadsföringskanaler som kan öka trafiken till din hemsida. Du får även lära dig om konvertering och hur du kan öka konverteringsgraden för att nå dina affärsmål.

Innehåll

  • Att förstå och analysera webbstatistik
  • Att förstå kundernas beteendemönster
  • Att kartlägga marknader
  • Att välja marknadsföringskanaler
  • Att jämföra statistik över olika perioder
  • Att öka trafiken till din hemsida
  • Att undersöka konverteringsgraden
  • Åtgärder för att öka konverteringsgraden
  • Surfbeteenden från olika enheter

Delmoment

0. Introduktion till kursen Google Analytics - Grundkurs

Utbildare Roger Elverskog presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 53 minuter)

1. Att installera Google Analytics på din hemsida

I delmomentet förklarar Roger hur du installerar Google Analytics på din hemsida eller undersöker om det redan finns installerat.

Utbildare: Roger Elverskog
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 53 minuter)

2. Besökare och användare

I delmomentet förklarar Roger hur du kollar besöksstatistiken på din hemsida.

Utbildare: Roger Elverskog
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 53 minuter)

3. Besökarnas beteende

I delmomentet visar Roger hur du kan använda Google Analytics för att förstå hur besökarna beter sig på din hemsida.

Utbildare: Roger Elverskog
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 53 minuter)

4. Jämförelser

I delmomentet förklarar Roger hur du använder kalendern för att göra jämförelser.

Utbildare: Roger Elverskog
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 53 minuter)

5. Syfte: Vad är din hemsida till för?Prova!

I delmomentet tar Roger upp hemsidans syfte.

Utbildare: Roger Elverskog
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 53 minuter)

6. Målgrupp: Vilka är dina besökare?

I delmomentet visar Roger hur du lär känna dina besökare bättre.

Utbildare: Roger Elverskog
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 53 minuter)

7. Geografi: Vilka marknader kommer dina besökare ifrån?

I delmomentet förklarar Roger hur du kan undersöka vilka marknader som dina besökare finns på.

Utbildare: Roger Elverskog
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 53 minuter)

8. Val av enhet: Att mobilanpassa hemsidan

I delmomentet visar Roger hur besökarnas beteende förändras beroende på vilken enhet de surfar på.

Utbildare: Roger Elverskog
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 53 minuter)

9. Nätverk: Att spåra kunder och prospekt

I delmomentet visar Roger hur du kan spåra kunder och prospekt på din hemsida.

Utbildare: Roger Elverskog
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 53 minuter)

10. Förvärv: Vilka sidor hänvisar andra till att besöka dig?

I delmomentet går Roger in på hur du undersöker närmare varifrån dina besökare kommer.

Utbildare: Roger Elverskog
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 53 minuter)

11. Sociala medier

I delmomentet förklarar Roger vad du ska tänka på avseende trafik från sociala medier till din hemsida.

Utbildare: Roger Elverskog
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 53 minuter)

12. Vilka är dina mest besökta sidor?

I delmomentet visar Roger vad du bör tänka på avseende dina mest besökta sidor.

Utbildare: Roger Elverskog
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 53 minuter)

13. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen och delar med sig av råd kring hur du kommer vidare.

Utbildare: Roger Elverskog
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 53 minuter)

Kursmaterial

Det finns inget kursmaterial till denna utbildning.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Google Analytics - Grundkurs och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Google Analytics - Grundkurs måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Google Analytics - Grundkurs 500 1 2700.0 Lägg i varukorg

Kontakt