Grundläggande brandskydd - Utbildning online

Grundläggande brandskydd - Utbildning online

Arbetsmiljö och säkerhet | Skola och pedagogik | Vård och omsorg | 50 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Bli säker på att skydda dig själv och dina nära med en grundläggande brandskydd utbildning online. Lär dig allt du behöver veta med en enkel och tillgänglig utbildning idag.

Utbildningen i Grundläggande brandskydd riktar sig till dig som vill öka din medvetenhet om brandrisker i arbetsmiljön och vilka åtgärder som kan vidtas förebyggande och vid brand. Du får lära dig om faktorer som påverkar brandutvecklingen, vilken brandsläckningsutrustning som är lämplig att använda vid olika sorters bränder, hur du bör agera vid utrymning och vilka risker som finns med brandgas. Utbildningen syftar till att stärka dig förebyggande inom brandskydd och säkerhet för att minimera risker för ohälsa och olycksfall för person, egendom och miljö.

Relevanta nyckelord:Brandskyddslagar, Brandriskbedömning, Brandsläckningsteknik, Brandlarm, Brandfarliga varor, Rökdyk

Publicerad: 2017-01-20

Innehåll

  • Lagar, normer och standarder avseende brandskydd och säkerhet
  • Faktorer som påverkar brandutvecklingen
  • Brandens förlopp
  • Risker med brandgas
  • Utrymningsvägar och utrymningsplan
  • Brandlarm
  • Brandsläckningsutrustning
  • Identifiera brandrisker på arbetsplatsen

Delmoment

0. Introduktion till kursen Grundläggande brandskydd

Utbildare Klas Sundqvist presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 50 minuter)

1. Lagar, normer och standarder

I delmomentet går Klas igenom olika lagar, normer och standarder avseende brandskydd och säkerhet.

Utbildare: Klas Sundqvist
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 50 minuter)

2. Brandförlopp

I delmomentet förklarar Klas hur brandens utveckling ser ut och vilka faktorer som påverkar.

Utbildare: Klas Sundqvist
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 50 minuter)

3. Risker med brandgasProva!

I delmomentet informerar Klas om riskerna med brandgas.

Utbildare: Klas Sundqvist
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 50 minuter)

4. Byggnadstekniskt brandskydd

I delmomentet förklarar Klas innebörden av byggnadstekniskt brandskydd.

Utbildare: Klas Sundqvist
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 50 minuter)

5. Utrymning

I delmomentet tar Klas upp vad som gäller vid utrymning.

Utbildare: Klas Sundqvist
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 50 minuter)

6. Larm och åtgärder

I delmomentet förklarar Klas hur olika larmtyper fungerar.

Utbildare: Klas Sundqvist
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 50 minuter)

7. Brandsläckningsutrustning

I delmomentet visar Klas olika brandsläckare.

Utbildare: Klas Sundqvist
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 50 minuter)

8. Identifiera möjliga brandrisker

I delmomentet visar Klas hur du kan identifiera brandrisker på din arbetsplats.

Utbildare: Klas Sundqvist
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 50 minuter)

9. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Klas Sundqvist
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 50 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Grundläggande brandskydd och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Grundläggande brandskydd måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Grundläggande brandskydd 501 1 1505 Lägg i varukorg

Kontakt